0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Category

Personlig utveckling
Handen och sårbarhet. våga öppna upp sig
Sårbarhet handlar först och främst om att kunna erkänna och ta ansvar för sina egna känslor och motiv. Den skalar av fördomar, tolkningar, bortförklaringar och undanflykter. Det som kvarstår är en öppen och klar yta där vi kan odla våra styrkor och expandera våra liv. Det gör du genom att ta dina egna negativa känslor...
Read More
Ett starkt mindset
Ett starkt mindset hjälper dig att övervinna motgångar med framgång. Det är inte ett misslyckande att inte nå stjärnorna, men det är ett misslyckande att inte ha några stjärnor att sträva efter. Hur fungerar ett starkt mindset?  När livet inte går som du tänkt lär du dig inte bara att överleva, utan även övervinna motgångar...
Read More
Mentalstyrka
Vi behöver tänka positivt och vara mentalt starka för att kunna överkomma hinder och svårigheter vi möter. Eftersom vår hjärna lyssnar på allt vi säger kan vi använda ord som inspirerar och hjälper oss att behålla fokus
Read More
Sätt dig själv under övervakning! Att se det vi tidigare förnekat, befriar och får oss att tänka klart och se våra egna lösningar. Det räcker inte med att ha tydliga och realistiska mål. Det räcker inte heller med att förstå hur du ska komma dit du vill. Du behöver förstå dig själv. Du behöver uppmärksamma...
Read More
Styrkan i överdriven form kan lätt bli en fallgrop. Om vi överdriver styrkan uppfattas den inte längre som en styrka, utan snarare som en svaghet. Om ordning är din styrka, till exempel, kan den lätt övergå till kontroll och tvång vid överdrift.  
Read More
Förändring upplevs ofta som en krävande och komplicerad process. En insats som kräver energi, tid och engagemang tvingar oss att lämna komfortzonen och utsätter oss för risken att misslyckas. Det enkla rådet är att försöka göra allt lätt och enkelt. I vår strävan efter perfektion så blockerar vi vår kreativitet och förmåga att följa inspiration....
Read More

Om NewExpansion

Vi erbjuder en omfattande portfölj av tjänster inom organisationsutveckling och ledarskapsutveckling, inklusive coaching och mentorskap för ledare, skräddarsydda workshops och utbildningsprogram samt stöd för organisationer genom förändringsprocesser. Vårt fokus är att hjälpa individer och organisationer att nå sin fulla potential och främja en hälsosam arbetskultur som är nyckeln till hållbar framgång.