0709-212920 coach@marinanewexpansion.se
I varje utmaning ser vi möjligheter till utveckling och förbättring

Coaching och Mentorskap

Executive coaching, Coaching i Ledningsgrupper, Mentorskap

Många högpresterande ledare och chefer står inför krävande situationer, stress och beslutsångest som kan hindra dem från att nå sin fulla potential. Ledningsgrupper kan drabbas av bristande kommunikation och samarbete, vilket leder till ineffektivitet och konflikter. Yngre ledare och medarbetare saknar ofta vägledning och erfarenhet för att utveckla sina färdigheter och karriär.

Genom individuell coaching hjälper vi ledare att hantera stress, förbättra sitt beslutsfattande och maximera sin effektivitet, vilket leder till ökad prestation och karriärframgång. Coaching i ledningsgrupper förbättrar samarbete och kommunikation, skapar starka team och bättre beslutsfattande, vilket resulterar i mer effektiva organisationer.

Vårt mentorskap ger yngre ledare och medarbetare insikter och färdigheter som främjar deras karriärtillväxt och utveckling.

Workshops och Utbildningar
Framgång i en organisation börjar med att investera i dess människor och kulturen de skapar

Workshops och Utbildningar

Organisationer står inför olika utmaningar, inklusive att bygga en positiv organisationskultur, hantera konflikter och utveckla kompetenta ledare. Medarbetare och ledare behöver kontinuerlig utbildning och utveckling för att förbli konkurrenskraftiga.

Skräddarsydda workshops hjälper organisationer att adressera specifika problem och stärka sin kultur, vilket leder till bättre arbetsmiljö och högre engagemang.

Utbildning i ledarskapsfärdigheter ökar kompetensen hos ledare och medarbetare, vilket resulterar i förbättrad produktivitet och förmåga att hantera komplexa situationer.

 

unga ledare
Mångfald, inkludering och stark ledarskap är nyckel till en blomstrande organisation

Förändringsledning

Förändringsprocesser

Organisationer möter ständigt förändringar som kan leda till motstånd och osäkerhet hos medarbetarna. Implementering av strategiska förändringar kräver noggrann planering och genomförande.

Vårt stöd genom förändringar minimerar motstånd, ökar medarbetarnas acceptans och skapar en positiv arbetsmiljö under perioder av omställning. Genom strategisk förändringsplanering hjälper vi organisationer att uppnå sina mål och öka sin anpassningsförmåga.

Stöd vid Generationsskifte

Generationsskifte i ledningspositioner kan vara komplicerade och utmanande, med potentiella konflikter och förlorad kontinuitet. Införandet av nya generationer av ledare kräver en smidig övergång och utveckling av deras kompetenser. Förändringar i företagskulturen i samband med generationsskifte kan möta motstånd och påverka organisationens effektivitet.

Genom stöd vid generationsskifte hjälper vi organisationer att säkerställa en smidig övergång och bevara kontinuitet i ledningen.

Vårt arbete främjar utvecklingen av den nya generationen ledare och deras anpassning till sina nya roller.

Strategisk förändringsledning inkluderar nu även förbättringar av företagskulturen under generationsskiftet, vilket resulterar i en positiv arbetsmiljö och ökad effektivitet.

Vårt fokus är att bygga starka ledare och främja välmående för en bättre morgondag
Boka ett möte idag