0709-212920 coach@marinanewexpansion.se
Handen och sårbarhet. våga öppna upp sig

Sårbarhet handlar först och främst om att kunna erkänna och ta ansvar för sina egna känslor och motiv. Den skalar av fördomar, tolkningar, bortförklaringar och undanflykter. Det som kvarstår är en öppen och klar yta där vi kan odla våra styrkor och expandera våra liv.

Det gör du genom att ta dina egna negativa känslor och reaktioner på allvar och reflektera över källan till motståndet inom dig. Det är inte alltid lätt och behagligt, men absolut nödvändigt. Du kan också öva på din självmedvetenhet. Den blir starkare desto oftare du använder den, likt en muskel som du tränar regelbundet.

Sårbarhet är inte svaghet

Tyvärr tolkar en del av oss sårbarhet som en svaghet. Det råder uppfattningar att det är de känslomässiga och obalanserade människorna som pratar om sårbarhet. De som har fastnat i självömkan och hjälplöshet. På andra sidan av pendelsvingen finns hårdhet och okänslighet.

Sårbarhet handlar först och främst om att kunna vara brutalt ärlig mot sig själv. Det handlar om att kunna möta sina känslor av missnöje, otillräcklighet, misslyckande och skam. Experterna på området menar att vi undviker att se sanningarna i våra liv, vi rationaliserar dem, bortförklarar och förtränger. Våra primära instinkter för att överleva hindrar oss.

Varför sårbarhet?

Brené Brown (2014) beskriver sårbarhet som rätten att vara TILLRÄCKLIG.  Tillräcklig har inte betydelsen av att vara medioker och lagom bra utan känslan av att vara hel. Du behöver inte vara färdig för att vara hel. Känslan av tillräcklighet öppnar upp nya arenor för värdighet, gränssättning och engagemang. Att vara tillräcklig är en motsats till brist, och bristen kännetecknas som skam, konkurrens och likgiltighet.

Sårbarhet och styrka är två sidor av samma mynt. 

Sårbarhet innebär också att kunna leva fullt ut, att våga möta sina rädslor, utsätta sig för obekväma situationer, utmana sig och våga gå sin egen väg.  Det handlar om att arbeta på sitt mod och bygga på sina starka sidor. Vi behöver gå igenom smärta och motstånd för att uppleva något positivt. Förbättringar i livet innebär inte att problemen förvinner utan att de istället uppdateras till problem som vi kan hantera med större kapacitet.

Så utvecklar du dina starka sidor 

– Använd starka sidor på nya sätt på dagens arenor.

Genom att öva på egenskaper som inte nödvändigtvis är naturliga för oss, kan vi med tiden bli bättre på dem och använda dem på ett mer avslappnat sätt. T ex genom att öva på att bli mer flexibel kan ordningsmänniskan framstå som en flexibel ordningsmänniska istället för ett kontrollfreak.

– Använd starka sidor på nya arenor.

För att lättare kunna finna sina utmaningar kan man tänka på sina ”allergier” – något som man upplever som väldigt irriterande hos andra, men försök beskriva det på ett positivt sätt. T ex en rörig människa kan beskrivas som kreativ och skapande.

– Utnyttja och hämta inspiration från våra starka sidor när vi drabbas av motgångar.

Med ett starkt mindset ser du misslyckande och hinder som en möjlighet att lära. Tänk utveckling istället för perfektion genom att ha ett lösningsorienterat förhållningssätt. Upptäckten av svagheter ger dig möjlighet att utveckla dina styrkor!

– Gå på ”date” med dina starka sidor.

Mentalt starka individer möter motstånd genom att säga till sig själva: ”jag kan klara det! Jag kommer göra det bättre och vara modigare och skickligare”. När vi tänker på ett visst sätt bygger vi antingen upp nya tankebanor eller bekräftar de gamla. Genom att konsekvent välja att tänka positivt och konstruktivt etablerar vi ett tankemönster som blir naturligare och lättare att tillgå med tiden.

Lyssna på kroppens signaler

Kroppen ljuger inte. Den säger alltid ifrån när vi är stressade, nervösa eller ängsliga. Var tror du händer med den negativa energin och vilka konsekvenser kan det få?

Vi kan kontrollera våra ansiktsuttryck till viss del, men kroppen speglar alltid våra känslor även dem vi är inte medvetna om. Konsekvensen av lagrade negativa känslor blir blockeringar och spänningar i kroppen. På lång sikt skapar det problem som vi åtgärdar med medicinering eller sjukskrivning.  Vi kan förebygga det genom att öva på att vara brutalt ärliga mot oss själva. Självmedvetenhet är ett tillstånd när vi är medvetna om våra egna tankar och känslor. Vi behöver stanna upp ibland, landa i kroppen och tänka efter.

 

 

 

Äkta 80%
Sårbarhet 100%
Styrka 90%
About the author