0709-212920 coach@marinanewexpansion.se
Ett starkt mindset

Ett starkt mindset hjälper dig att övervinna motgångar med framgång.

Det är inte ett misslyckande att inte nå stjärnorna, men det är ett misslyckande att inte ha några stjärnor att sträva efter.

Hur fungerar ett starkt mindset?  När livet inte går som du tänkt lär du dig inte bara att överleva, utan även övervinna motgångar med framgång. Du behöver ha en plan som du reviderar, fokus på målet och uthållighet för att fortsätta framåt.

Text box item sample content

För att skapa ett starkt mindset behöver du följande:

Behåll fokus på målet och ha en plan som du reviderar efter hand

Att inte ha en plan är att planera för ett misslyckande.

Du behöver ha en plan, men den bör vara flexibel och anpassningsbar efter den nuvarande situationen. När det inte går som du tänkt dig behöver du revidera och anpassa dina strategier och taktiker för att klara av de nya omständigheterna. Behåll ditt fokus på målet och anpassa planen efter omständigheterna. Har du ett starkt mindset kan snabbt anpassa och göra de nödvändiga förändringarna för att uppnå ditt mål. Även långsiktiga strategier behöver ibland revideras för att passa in i aktuella situationer.

Ge inte upp utan revidera

Fortsätt röra dig framåt även när det är tufft. Överge inte ditt mål när du möter motstånd. Börja med att fokusera på vad du behöver i den aktuella situationen för att sedan göra ditt bästa. Tillåt inte dig själv att känna dig som ett offer, och därmed överge dina mål och drömmar bara för att det inte går som du planerat.

Med ett starkt mindset ser du misslyckande och hinder som en möjlighet att lära. Tänk utveckling istället för perfektion genom att ha ett lösningsorienterat förhållningssätt. Upptäckten av svagheter ger dig möjlighet att utveckla dina styrkor!

Fokusera på ett större syfte

Att upptäcka vad vi verkligen är intresserade av är en av de säkraste vägarna för att behålla motivationen. Att fokusera på lärande kommer hjälpa oss att behålla fokus på våra mål och inte misslyckande. Lärande berikar och stimulerar oss att fortsätta utforska mer och på så sätt skydda oss från att hamna i grå massa av medelmåttighet. De som strävar efter högre mål stagnerar inte, de låter inte ”skägget växa”, de sitter inte lugnt i båten utan de spänner sitt segel och låter vinden och äventyret ta med dem ut.

Uthållighet

Att vara uthållig är nödvändigt för att du ska nå dina mål. Det handlar om att medvetet fortsätta prova sig fram, om och om igen, tills att du lyckas med det du gör. Om du kan gräva djupare och finna disciplin kan du också bemästra kraften som har en oändlig potential.

Med ett starkt mindset ser du ditt mål tydligt och klart. Önsketänkande och drömmar förväxlas inte med mål som är förankrat i ett högre syfte, värderingar och passion. Du kommer inte med ursäkter utan kommer alltid ihåg ditt eget syfte och mål.

 

Vill du ha hjälp med coaching för att få ett starkare mindset?

 

 

 

 

Planering 90%
Fokus 100%
Uthållighet 90%
About the author