0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Day

januari 6, 2017
Sätt dig själv under övervakning! Att se det vi tidigare förnekat, befriar och får oss att tänka klart och se våra egna lösningar. Det räcker inte med att ha tydliga och realistiska mål. Det räcker inte heller med att förstå hur du ska komma dit du vill. Du behöver förstå dig själv. Du behöver uppmärksamma...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.