0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Day

februari 14, 2017
Ett starkt mindset
Ett starkt mindset hjälper dig att övervinna motgångar med framgång. Det är inte ett misslyckande att inte nå stjärnorna, men det är ett misslyckande att inte ha några stjärnor att sträva efter. Hur fungerar ett starkt mindset?  När livet inte går som du tänkt lär du dig inte bara att överleva, utan även övervinna motgångar...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.