0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

RED-modellen i styrelsebeslut

RED-modellen i styrelsebeslut och coaching är mitt hemliga vapen

Som professionell coach och styrelseledamot har jag stött på många utmaningar i mitt arbete. En av de största utmaningarna är att fatta effektiva beslut i komplexa situationer med begränsad information. Tack vare RED-modellen fick jag äntligen verktygen jag behövde för att lyckas. Allt förändrades.

RED-modellen: Enkelt, effektivt och framgångsrikt

RED-modellen är en enkel men kraftfull ram för beslutsfattande och problemlösning. Den står för:

R**ealisera: Identifiera problemet eller situationen du står inför.

E**xaminera: Analysera situationen från olika perspektiv.

D**ecidera: Fatta ett välgrundat beslut baserat på din analys.

Hur jag använder RED-modellen

Jag använder RED-modellen i alla aspekter av mitt arbete, både som coach och styrelseledamot. Här är några exempel:

I styrelserummet:

Realisera: Vi identifierar den specifika fråga eller utmaning som styrelsen behöver ta itu med.

Examinera: Vi analyserar situationen ingående, inklusive alla relevanta faktorer och perspektiv.

Decidera: Vi fattar ett välgrundat beslut baserat på vår analys, med en tydlig plan för genomförande.

I coachingsamtal:

Realisera: Klienten och jag identifierar den specifika situation eller utmaning som klienten vill arbeta med.

Examinera: Vi utforskar klientens tankar, känslor och beteenden i förhållande till situationen. Dessutom stöttar jag klienten genom att hjälpa dem att förstå sina egna känslor och tankar.

Decidera: Klienten fattar egna beslut om hur de vill gå vidare, med mitt stöd och mina verktyg. Därefter utforskar vi tillsammans olika alternativ och konsekvenser.

Fördelarna med RED-modellen

RED-modellen har gett mig många fördelar i mitt arbete, bland annat:

Effektivare beslutsfattande: Jag kan fatta mer välgrundade och effektiva beslut på kortare tid.

Bättre problemlösning: Jag kan identifiera och lösa problem mer effektivt.

Förbättrad kommunikation: Jag kan kommunicera mer tydligt och effektivt med andra.

Ökad produktivitet: Jag kan få mer gjort på kortare tid.

Om du vill förbättra ditt beslutsfattande och din problemlösning, rekommenderar jag starkt att du provar RED-modellen. Den är enkel att använda och kan ge dig stora resultat.

Har du några frågor om RED-modellen eller hur jag använder den i mitt arbete? Lämna gärna en kommentar!

About the author