0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Styrkan i överdriven form kan lätt bli en fallgrop.

Om vi överdriver styrkan uppfattas den inte längre som en styrka, utan snarare som en svaghet.

Om ordning är din styrka, till exempel, kan den lätt övergå till kontroll och tvång vid överdrift.

 

Varför fallgrop

Fallgropar är inte alltid lätta att identifiera. Oftast är vi inte medvetna om vilka av våra personlighetsdrag som hindrar oss. Dessutom uppkommer fallgropar från våra styrkor som vi är glada för och stolta över. Det är roligt och kraftfullt att drivas och agera i sin styrka, därför känns det jobbigt att ifrågasätta dess karaktär.

Förstå sina utmaningar

För att lättare kunna finna sina utmaningar kan man tänka på sina ”allerier”, något som man upplever som väldigt irriterande hos andra och försöka beskriva det på ett positivt sätt. T ex en rörig människa kan beskrivas som flexibel och anpassningsskicklig.

Tips från coach

Genom att öva på egenskaper som inte nödvändigtvis faller oss naturliga, kan vi med tiden bli bättre på dem och använda dem på ett mer avslappnat sätt. T ex genom att öva på att bli mer flexibel kan ordningsmänniskan framstå som en flexibel ordningsmänniska istället för en kontrollfreak.

Ett annat tips är att öva på sin utmaning på morgonen, då vi har mer energi och bättre fokus. Belöna dig själv för varje utmaning du lyckas hålla. Hjärnan älskar belöningar och det kommer att vara lättare för dig att fortsätta. Hjärnan lär sig mer när den gillar det du gör. Så finn glädje, njutning eller åtminstone acceptans i det du ”måste” göra. Om du fortsätter göra något medan du känner irritation eller motstånd mot det kommer inte hjärnan att lagra det beteende som en vana. Tvärtom kommer den att motarbeta dina ansatser och skicka cravings, impulser och känslor för att få dig att sluta göra det.

Medvetenhet 80%
Strategier100%
Övning 90%
About the author