0709-212920 coach@marinanewexpansion.se
Marina Simonsson
Professionell coach

Jag är HR-partner som är specialist på förändringsarbete, kompetensutveckling och kommunikation.

Mina verktyg är coaching, konflikthantering, feedback och ledarskapsutveckling.

Mina resultat är välfungerande team med god kommunikation och struktur i sina arbetsprocesser. Jag ger ett gott stöd till chefen och ledningsgrupper med olika personalfrågor, leder utbildningar och förändringsinsatser.

 

 

Kort om mig

Jag är pedagog, förändringscoach och mentor. Jag hjälper företag att skapa förutsättningar för sina medarbetare att trivas och prestera. Det gör jag genom att kartlägga nuvarande utmaningar i de olika kommunikationsstrategierna, ledning och fördelning av uppgifter i projekt och utmaningar med stress. Jag är professionell PCC coach, HR- konsult med inriktning på förändringsarbete och mental tränare.

På mitt senaste uppdrag i ett ungt snabbt växande bolag hjälpte jag till med coaching för att hantera stress, utbildning i coachande ledarskap, workshops i kommunikation och effektivitet i arbetsflöden samt olika föreläsningar. Resultatet blev högre välmående och ökad produktivitet.

Som HR- partner fokuserar jag på kompetenshantering och kompetensutveckling. Här har jag stor hjälp av mina pedagogiska färdigheter.  Jag har erfarenhet av att planera och genomföra olika kursupplägg och utbildningsinsatser. Jag använder mina verktyg för målintegrering och feedback. Det ger deltagarna större kontroll över deras lärande och högre måluppfyllelse.

Jag stöttar ledare och chefer med olika personalfrågor. Främst handlar det om svåra samtal och rehabilitering, konflikthantering, omplaceringar. Executive coaching är ett uppskattat inslag. Jag möter ledaren i hens aktuella situation och hjälper till att skapa ordning och klarhet i de olika mentala processerna.

Som mental tränare möter jag idrottare som vill utvecklas och arbetar med rädslor och andra mentala hinder. Jag har haft uppdrag på Sufski Sverige och FCH Helsingborg.

 

om Marina professionell coach

Värderingar

Viktiga ledord
  • Fokus
  • Klarhet
  • Empowerment
Aktivt Lyssnande 95%
Kraftfulla frågor 100%
Planering och Målsättning 85%
Framsteg och Ansvarstagande 90%
Personlig tränare och hälsokonsult

Personlig utveckling och mental träning har följt mig sedan barndomen. Jag utövade simning på elitnivå i Ukraina och har behållit mitt intresse för hälsa och träning än idag. Förutom Kandidatexamen i Träning och hälsa har jag fördjupat mig inom olika tränings- och kostupplägg, rörelseanalys och funktionell träning. Jag strävar att bejaka det  holistiska perspektivet i mina upplägg. 

 

Referenser

Du lyssnar jättebra och jag känner mig så grymt motiverad efter varje samtal med dig.

Ika Ossler
PT-klient

Marinas förmåga att kombinera det aktiva lyssnandet med kraftfulla frågor utmärker henne i sin coaching. Hon skapar värdefull medvetenhet hos sina klienter tack vare sin talang för öppna frågor! Marina coachar med värme och skapar ett genuint förtroende som främjar ett målmedvetet samarbete mellan henne och klienten. Marina är en fantastisk coach!

Marnie Karopka
Mentor-coach Coach Companion

Det är väldigt skönt att träna med personlig tränare. Man kan prata om det som är viktigt för en, vad gäller maten, träning och mental hälsa. Marina är stort stöd för mig.

Magaly Linares
PT-kund

Jag kan hjälpa dig att nå ditt mål

Vad blir ditt nästa steg?

Samarbetspartners