0709-212920 coach@marinanewexpansion.se
Mentalstyrka

Vi behöver tänka positivt och vara mentalt starka för att kunna överkomma hinder och svårigheter vi möter.

Eftersom vår hjärna lyssnar på allt vi säger kan vi använda ord som inspirerar och hjälper oss att behålla fokus

Mental styrka

Mentalt starka individer möter motstånd genom att säga till sig själva: ”jag kan klara det! Jag kommer göra det bättre, större, vara modigare och skickligare”. När vi tänker på ett visst sätt bygger vi antingen upp nya tankebanor eller bekräftar de gamla. Genom att konsekvent välja att tänka positivt och konstruktivt etablerar vi ett tankemönster som blir naturligare och lättare att tillgå med tiden.

Ord aktiverar processer

Forskningen har visat att när vi ser eller hör starka negativa ord utsöndrar kroppen stressproducerande hormoner vilket får oss att agera irrationellt. När vi hör negativa ord blockeras de kognitiva funktionerna i hjärnan. Det limbiska systemet, som står för överlevnad, slår på sitt alarmtillstånd för att slåss eller fly.

Ord är tankar som vi uttalar högt. Genom att uttala ord som: ”jag kommer inte att klara det” eller ”jag vill ge upp”, sätter du upp mentala motstånd i din hjärna mot det du gör. Oftast är det dina egna mentala barriärer som hindrar dig att överkomma hinder och motstånd.

Mental styrka handlar om att kunna hantera de här kemiska processerna i hjärnan. Den delen i hjärnan som aktiverar alarmtillståndet kallas för amygdala. Genom att medvetet välja positiva ord och bilder kan vi öva på ett visst tankesätt som ger oss bättre förutsättningar för att agera rationellt. När ditt naturliga tillstånd blir mer och mer positivt kommer kroppen också ha högre doser av oxytocin som är vårt naturliga må-bra hormon. Detta kommer i sin tur dämpa amygdalas reaktioner vilket gör dig lugnare och lättare kommer kunna agera konstruktivt.

Välj dina ord noggrant och uttala dem långsamt. Det hjälper din hjärna att uppfatta dem på djupet och skapa en känslomässig koppling till dem. När du ”känner” ord som glädje, mod, styrka, vilja, möjligheter, frihet i din kropp kommer det återspeglas i ditt fysiska tillstånd.

Känslor är dina signaler

Mental styrka handlar också om att förstå sina känslor och hantera dem innan det limbiska systemet sätter igång. God självkännedom är avgörande för att kunna göra det. Här är några tips för det:
• Stanna upp och erkänn dina känslor för vad de är, t ex ilska, irritation, nedstämdhet, avund, ensamhet… Ta några djupa andetag och notera dina känslor, detta hjälper dig att skapa distans till dem och agera konstruktivt.
• Lär dig hur din hjärna använder de olika kroppsdelarna för att uttrycka känslor.
• Förstå dina känslor, de är goda indikatorer på uppkommande stress om du lär känna deras signaler.

Mental styrka 100%
Positivt tänkande90%
God självkännedom 90%
About the author