0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Sätt dig själv under övervakning

Sätt dig själv under övervakning!
Att se det vi tidigare förnekat, befriar och får oss att tänka klart och se våra egna lösningar.

Det räcker inte med att ha tydliga och realistiska mål. Det räcker inte heller med att förstå hur du ska komma dit du vill. Du behöver förstå dig själv. Du behöver uppmärksamma och förstå dina handlingar, känslor och tankar. Det är bara då du kan leda dig själv mot målen med framgång.

 

 

Fakta är inte lösningar

Oftast letar vi efter snabba mirakellösningar. Vi jagar färdiga ”att göra listor” med rubriker Så når du resultat i fem enkla steg. Problemet är att vi tänker oss lösningar som fakta: vad och när ska vi träna eller äta, och vad vi ska göra eller inte göra.

Fakta, experternas råd och kunskaper är en bra grundfärg i vår canvas, men dess färger och motiv ska vi välja och måla själva. För att kunna göra det behöver vi växa i vår egen självkännedom och självkontroll. Denna process kan vara både smärtsam och obekväm, men det är absolut nödvändigt om vi vill förverkliga våra visioner och nå våra mål med en känsla av tillfredställelse och värde.

Titta inom oss

Vi behöver titta inom oss själva och släppa saker som inte funkar för oss. Vilka av våra egna begränsande övertygelser är det som hindrar oss? När vi slutar lägga skulden på yttre omständigheter eller på någon annan för den situation som vi befinner oss i, då kan vi ta fullt ansvar och börja göra något åt saken. När vi upplever att vi sitter fast är det inte omständigheter som håller oss fast, utan den känslan kommer ifrån avsaknaden av rörelse framåt.

För att kunna släppa saker som inte funkar för oss, behöver vi först och främst bli medvetna om dem. Vi kan börja med att iaktta oss själva, uppmärksamma våra handlingar, känslor och tankar. Som en detektiv på uppdrag ska vi notera mönster i vårt beteende, våra vanor och våra reaktioner.

Till exempel, om du agerar utifrån ilska och frustration behöver du först se och erkänna dina reaktioner. Du behöver se ilska som en känsla, och inte som något som står för dina värderingar. Ilska och frustration begränsar din förmåga att tänka rationellt och konstruktivt. Vice versa fungerar det när du är samlad och agerar med lugn, då stärker du dina värderingar om integritet och självkontroll.

Sätt dig själv under övervakning

Jag uppmuntrar dig att sätta dig själv under övervakning. Du kan enkelt föra din egen observationsjournal. Att skriva ner händelser, din reaktion och din känsla ger dig en överblick, skapar distans och gör dig till en observatör. Efter ett tag kommer du att se mönster och samband i dina reaktioner och känslor. Detta påbörjar en transformerande process där du medvetet kan välja att släppa det som hindrar dig och välja ett annat beteende. Du kommer vilja göra andra prioriteringar utifrån dina värderingar och mål.

För att bli din egen expert behöver du vara uthållig och konsekvent i dina övningar. Du behöver acceptera misslyckande och din sårbarhet som en del av lärandet. Efter ett tag kommer du lära dig att navigera och hitta nya sätt att hantera situationer. Du kommer bli skicklig på att måla dina egna motiv med dina unika färger.

Alla framgångsrika resor börjar med en inre resa.

Insikter 80%
Självkännedom100%
Självkontroll90%
About the author