0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Företagscoach med fokus på uppdrag

Företagscoach är en värdefull resurs vid förändringsarbete, då människor reagerar olika på förändringar. Som företagscoach hjälper jag till med att utveckla konstruktiva strategier och minska upplevelse av stress och osäkerhet. Synen på förändring har betydelse för hälsa och välbefinnande. I samband med organisationsförändringar kan stress uppstå hos de anställda. Vi kan skilja mellan kroppsliga reaktioner, känslo-och beteendemässiga stressreaktioner samt organisatoriska stressreaktioner.

HR- partner

HR- partner med fokus på utvecklingsprogram och kompetenshantering. Organisationer behöver ständigt förnya och förändra sig själva för att kunna vara relevanta för sina kunder. Krav som ställs från marknaden tvingar organisationer att kontinuerligt bejaka sina förändringsbehov. Vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte då vi ändrar vår syn på våra erfarenheter och inser att framgångar i det förflutna kan vi inte applicera i vår framtid, då vi lever i ständigt förändringstillstånd.

Marina - Företagscoach i Helsingborg

Innovativa koncept som tar ledarskaputveckling, kompetensutveckling och förändringsarbete till nya nivåer.
Tjänster

Företagscoach

När coaching är som bäst finner du dina egna resurser och drivkrafter. Professionell coach använder kraftfulla och lösningsfokuserade frågor, reflektionsuppgifter och andra verktyg för att åstadkomma nya insikter, klarhet och empowerment. Vad skulle det ge dig om du lyckades nå dina mål?

Föredrag

När kunden anlitar oss för att hålla ett eller en serie av föredrag gör vi alltid en grundlig kartläggning av nuläge där utmaningar och visioner står i centrum. Vi specifikanpassar varje föredrag utifrån kundens önskemål och behov. Därför finns det inte två föredrag som är exakt likadana. Tema på föredrag rör sig oftast kring frågor om återhämtning, stresshantering, fokus, avspänd effektivitet, kommunikation, konflikthantering, målformulering och visionsarbete både på individ- och gruppnivå.

HR-partner

Utmaningen ligger i att påbörja förändringen utan att definiera slutgiltiga målet eftersom förändringens behov är tydliga men förändringens slutgiltiga mål är svåra att definiera. Det ställs högre krav på förändringsledare som ska hjälpa medarbetarna att behålla fokus på värderingar, visioner och mål trots den osäkerhet och otydlighet som kan upplevas i nuet.

Flera organisationer har börjat ifrågasätta sina befintliga metoder för förändringsledning. Svårigheter brukar ligga i att skapa förståelse och engagemang hos medarbetarna för förändringsbehov, strategier och mål. På ledningsnivå sker analysen av nuläge, diskussioner om olika alternativa lösningar och eventuella arbetsgångar under längre tid. Medan mellanchefer och medarbetarna får betydligt mindre tid för att förstå och sätta sig in i processer. När ledningen meddelar sedan sitt beslut om förändringen så skapar det motstånd och motvilja hos medarbetarna. Ledningen få inte med sig alla medarbetare och inte lyckas skapa förutsättningar för att skapa den förståelse och engagemang. Det passiva och aktiva motståndet gör att förändringen tar längre tid och inte följer uppsatta plan och mål.

Referenser

 • Det enklaste sättet att nå sina mål är att ta hjälp av en coach. Inom idrottsvärlden är det helt naturligt men i affärslivet kanske ännu inte så vanligt. Men att ha någon utomstående som ifrågasätter och hjälper en att tänka rätt, ge feedback och ställa utmanande frågor hjälpte mig att bättre förstå ur jag bör tänka. Marina hjälpte mig med verktyg och metoder för att formulera mina mål och min väg dit.

  Stefan Nilsson
  Solution Architect, Orango
 • Tack vare Marinas förmåga att fånga upp det väsentliga, lyssna mellan raderna och vägleda rätt har jag återfunnit ”min kärna”. Utmaningar har istället öppnat möjligheter och gett hopp och styrka. Fantastiskt givande!

  Sofia Söderbäck
  Kvalitets- och utvecklingschef
 • Marina har varit en energikick hos oss och hennes arbete med våra anställda när det gäller föreläsningar, träningspass och coaching har varit väldigt uppskattat och passat våra önskemål. Med sin breda kunskap så har Marina täckt in alla delar i begreppet hälsa, både på ett mentalt och ett fysiskt plan, vilket gör att vi har fått all den kompetens vi önskade. Som person är Marina professionell, har fötterna på jorden, är lätt att arbeta med och är energifylld. Vi ger Marina de bästa rekommendationer.

  Helena Axelsson
  Executive Assistant Nelstlé AB
 • This year’s R&D Day was about Health and Marina Simonsson was our coach for the day. What a success it was!! Marina is a very skilled and competent person, who coached us through what it means to be “here” and “now”, in the present. Marina gave us very useful tools to work with and her positive and sensitive approach was excellent. I highly recommend Marina Simonsson for any future coaching you may need. S

  Vesna Korelic
  Healthcare, Contracts & Privacy Compliance Officer på McNeil
 • Marina har en förmåga att säga korta meningar som på ett fantastiskt fint sätt etsar sig fast i en. Jag upplever mig själv plocka fram dessa citat nästan dagligen nu som påminnelser för att leva mitt bästa liv här och nu.

  Hannah Cole Tugendraich
  Recruitment | Employer branding | Event Manager, Softhouse Consulting
 • Otroligt givande coachning med mycket bra frågeställningar och härlig positiv energi!

  Christoffer Pantzar
  Coach klient