0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Förändring upplevs ofta som en krävande och komplicerad process. En insats som kräver energi, tid och engagemang tvingar oss att lämna komfortzonen och utsätter oss för risken att misslyckas.

Det enkla rådet är att försöka göra allt lätt och enkelt. I vår strävan efter perfektion så blockerar vi vår kreativitet och förmåga att följa inspiration. Perfektionism är inte samma sak som att göra sitt bästa, utan det är strävan att göra det bästa enligt andras förväntningar och mått. Rädslan för att misslyckas, bli kritiserade och inte leva upp till andras förväntningar hindrar oss att även börja.

När vi se våra insatser som en process av lärande så har vi större tålamod och bättre peppning till sig själv.

Hur?

Ta riktning mot förändring

Vi behöver både prestationsmål och läromål för att lyckas. Forskningen visar att de som skapar ett läromål visar ett bemästringsinriktat beteende när de stöter på svårigheter i uppgifter, medan de som har ett prestationsmål visar ett hjälplöst beteende.

Den självtillit till egna färdigheter som individer har (att de är duktiga) hjälper inte när de mötts av motgångar. Däremot individer med läromål behöver inte känna sig skickliga inom ett område för att vara uthålliga och fortsätta att pröva sig fram.

När vi slipper bekymra oss om vi har det som krävs, kan vi istället rikta ansträngning och uppmärksamhet på att lösa problem.

Vi samarbetar med Familjeterapeuterna Syd 

och utgår från klienternas önskemål och behov 

Istället för att ta ett ängsligt babysteg mot våra drömmar, skyndar vi oss till kanten av stupet och står där skälvande, medan vi säger ”Jag kan inte hoppa. Jag kan inte. Jag kan inte.”
Ingen ber dig hoppa, det är bara ett drama…
Det är små stegen som leder till större rörelse i våra kreativa liv.

Julia Cameron, 1995

Vad behöver du för att ta nästa steg?

Se lösningen
About the author