0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Hur blir ledningsgruppen ett effektivt team?

Målsättning med arbetet i ledningsgruppen är att skapa ett effektivt team. För att uppnå detta behöver vi tydliggöra våra roller och förväntningar på varandra, bygga upp förtroende och sudda bort frågetecken.

Arbete i teamet är som att spela i ett lag. Alla vet att vi ska vinna, men frågan är hur vi gör det. Det är våra handlingar som skapar resultat.

Vi fördjupar oss i följande frågeställningar:

  • Hur närmar vi oss problem och utmaningar?
  • Hur närmar vi oss regler och föreskrifter?
  • Hur svarar vi på förändringar?
  • Hur samarbetar vi?
  • Hur fattar vi beslut?

Nycklarna till större effektivitet ligger i vårt samspel i gruppen och i våra beslut. När vi systematiskt arbetar med ledningsgruppen bygger vi ett starkt och samspelt team. Medlemmar har en nivå av tillit som uppmuntrar ärliga diskussioner och konstruktiva konflikter. Dessutom är alla överens om de viktigaste nyckeltal som måste uppnås varje kvartal för att föra verksamhet framåt.

Vi bygger vår kärna i företaget för att upprätthålla en stark kultur. Detta gör vi genom att förankra våra kärnvärden, syfte, kompetenser och våra modeller för att fatta beslut.

Kärnvärden

Kärnvärden definierar företagets kultur, regler och gränser för beslut och beteenden som är accepterade. Det handlar inte i första hand om moraliska och etiska ståndpunkter. Det handlar om: ”Hur agerar jag som individ, eller vi som grupp, i olika situationer.” Kärnvärden hjälper oss att fatta beslut som är i linje med företagets syfte och övergripande mål.

Särskilt viktigt är att ledningsgruppen föregår med gott exempel och ser till att deras beteenden och beslut går i linje med de gällande kärnvärden. När dessa värden verkligen genomsyrar företaget slipper ledningsgruppen hantera många av utmaningar i den dagliga verksamhet. Regeln är då enkelt: ”Om du tror att du måste fråga oss om lov innan du gör något, titta först på våra kärnvärden!”

Kärnvärden är grundläggande för att kunna bygga effektiva team. De hjälper oss att välja riktning, fatta beslut och utvecklas tillsammans.

 

About the author