0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Hur du vågar ta beslut

kreativitet

Hur du vågar ta beslut

Dem flesta av oss har någon gång i livet känt tveksamhet för att ta nästa steg framåt.  Våra tankar om rätt och fel förstorar rädsla för konsekvenser. Tänk om det inte fanns rätt och fel? Hur hade ditt liv sett ut då? Vi har ca 60 000 tankar om dagen och majoriteten av dessa tankar är negativa, säger forskningen. Tänk om det fanns ett sätt att välja tankar som gör att beslutet alltid blir rätt. Med mina verktyg för att hantera tankar kan du lära dig att inte låta dina rädslor hindra dig från att ta beslut. Allt du behöver göra för att förändra din värld är att förändra ditt sätt att tänka.

Bakom alla rädslor finns brist på tillit till oss själva.

Tänk att kunna vila i tilliten till egen förmåga att klara av utmaningar?! Varje beslut vi tar öppnar upp nya möjligheter, nya vägar att gå. I det långa loppet så är sannolikheten att vi fattar flera rätta beslut är större och vi rör oss framåt.

 

Om vi försöker sätta delmål och ta små steg framåt samtidigt som vi firar framgångar på vägen så blir vårt arbete mer lustfyllt och tillfredställande.  I vår strävan efter perfektion så blockerar vi vår kreativitet och förmåga att följa inspiration. Perfektionism är inte samma sak som att göra sitt bästa, utan det är strävan att göra det bästa enligt andras förväntningar och mått. Rädslan för att misslyckas, bli kritiserade och inte leva upp till andras förväntningar hindrar oss att även börja.

 

När vi riktar vår uppmärksamhet till något annat så byter vi kanal av negativa tankespår och tar in det positiva omkring oss istället.  Vår förmåga att styra vårt fokus är som en muskel. Det är en mental muskel som kan tränas och för varje träningstillfälle blir den lite större och starkare. 

Perfektion uppnås inte när det inte finns något att tilläga utan när det inte finns något att ta bort. Vattnet kokar vid 100 grader, mer än 100 grader behövs inte för att vattnet ska börja koka. Varför lägger vi så mycket mer tid och energi när vi uppnår samma resultat? Om vi hittar vår optimala nivå för prestation så kan vi lägga tid och energi på något annat som för oss framåt. 

Handen och sårbarhet. våga öppna upp sig

Slappna av och släpp taget

Rädsla att misslyckas är  svår att upptäcka. Den döljer sig bakom perfektionism eller passivitet. Dessa två ytterligheter drabbar oss alla lite då och då. Själva rädsla för att missa något är ett tecken på att vi behöver sakta ner och ta oss en funderare. Ryggmärgsreflexen att klamra sig fast blir ofta större ju mer vi egentligen behöver slappna av och släppa taget. Med öppna och avslappnade händer kan vi ta emot det som höjda axlar missar.

About the author