0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Effektiva team

effektiva team

Kan vi få vår grupp att fungera bättre tillsammans?

Effektiva team är en av de viktigaste faktorer för att kunna nå uppsatta mål. Tyvärr tänker vi ofta att vi antingen har ett effektivt team eller inte.

Effektiva team är som levande organismer som behöver näring, omhändertagande och omsorg för att växa och må bra. Vi vet att ingenting är permanent förutom förändringen. Nya verksamheter, kundlösningar, organisationsformer med mera kräver nya beslut som behöver fattas från organisationsnivå till individnivå. Vi tror att om vi informerar, informerar och åter informerar så har vi enhet och samförstånd. Vi glömmer bort att vi uppfattar, tolkar och agerar olika utifrån våra personliga preferenser.

För att behålla teamet levande och fungerande behöver gruppmedlemmar har tillit till varandra och fullt fokus på uppgift. Tilliten bygger vi tillsammans när vi förstår varandra och våra förväntningar för olika roller och uppgifter.

Förståelse för varandra innebär att vi känner till våra styrkor, utmaningar och konsekvenser av vårt beteende.

Det kan vi hjälpa er med på performance potential. 

Alla har olika beteendestilar. En del kallar det personkemi men beteendestil handlar också om hur vi förhåller oss till olika arbetsuppgifter. När vi förstår varandras beteendestilar kan vi bidra till bättre samspel och samarbete.

Grundbeteende beskriver ditt naturliga beteende. Det speglar hur du förhåller dig till omgivningen när du känner dig trygg och avspänd. Ditt anpassade beteende avspeglar de förändringar du känner att du behöver göra för att passa in i en viss situation.

Vi kan till exempel ibland vara öppna och talföra, medan vi andra gånger är mer eftertänksamma och tystlåtna, beroende på hur vi uppfattar situationen.

 

 

 

About the author