0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Kommunikation är nyckel

Kommunikation

Kommunikation är nyckel

Kommunikation är nyckel och avgörande faktor för framgångsrik problemlösning, relationer, fungerande arbetsprocesser och många flera område på arbetsplatser. Oförmåga att tänka tillsammans är den vanligaste brist i kommunikationen. Vi söker trygghet och bekräftelse genom att upprepa gamla mönster i hopp om att uppleva samma positiva resultat. Därför håller vi fast vid egen åsikt som känns trygg och bekant. Samtidigt kämpar vi med rädsla för det okända. Därför kan vi ibland undvika att utforska nya tankesätt och perspektiv eftersom de kan vara främmande och obekväma.

Effektiv kommunikation innebär att vi uttrycker våra tankar, känslor och åsikter och samtidigt förstår andra människors perspektiv och behov. Kommunikation som inte fungerar leder till ”antingen eller” tänkande. Det gör att vi målar in oss själva i ett hörn med bara två alternativ, medan det oftast finns fler än bara två möjliga val. Om vi förbli flexibla och öppna i vår kommunikation med varandra så finner vi flera lösningar som vi inte såg i början av diskussionen.

Tips för bättre kommunikation

Ett tips för bättre kommunikation kan vara ”både och” tänkande instället för ”antingen eller”. Det kan hjälpa oss att integrera flera olika alternativ och dra nytta av dem alla.

Kommunikation speglar en inre klimat och självbild av sändaren. En klarare och tryggare självbild hjälper oss att behålla perspektiv och minskar känsla av hot mot våra åsikter. Den första grundläggande insikt i en sund självbild är självacceptans. Att kunna inse och acceptera alla sina svagheter, brister, rädslor, värderingar, drömmar, styrkor, talanger, tankemönster och handlingar är det första steget. Nästa steg blir att bygga upp sin självkänsla och självförtroende genom att ständigt utmana sig själv och förvärva nya färdigheter och kunskaper.

Sammanfattningsvis är kommunikation en oumbärlig nyckel till framgångsrika relationer och prestation i både våra personliga och professionella liv. Genom att behålla ett öppet och flexibelt mindset och stärka sund självbilden kan vi vara mottagliga för flera alternativa åsikter och lösningar.

 

About the author