0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Tag

effektiva team
Målsättning med arbetet i ledningsgruppen är att skapa ett effektivt team. För att uppnå detta behöver vi tydliggöra våra roller och förväntningar på varandra, bygga upp förtroende och sudda bort frågetecken. Arbete i teamet är som att spela i ett lag. Alla vet att vi ska vinna, men frågan är hur vi gör det. Det...
Read More

Om NewExpansion

Vi erbjuder en omfattande portfölj av tjänster inom organisationsutveckling och ledarskapsutveckling, inklusive coaching och mentorskap för ledare, skräddarsydda workshops och utbildningsprogram samt stöd för organisationer genom förändringsprocesser. Vårt fokus är att hjälpa individer och organisationer att nå sin fulla potential och främja en hälsosam arbetskultur som är nyckeln till hållbar framgång.