0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Tag

ledningsgruppen
Målsättning med arbetet i ledningsgruppen är att skapa ett effektivt team. För att uppnå detta behöver vi tydliggöra våra roller och förväntningar på varandra, bygga upp förtroende och sudda bort frågetecken. Arbete i teamet är som att spela i ett lag. Alla vet att vi ska vinna, men frågan är hur vi gör det. Det...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.