0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Din hälsa skapas av dina vanor

Varför är hälsa viktig för dig?

De flesta av oss väljer antagligen något av dessa svar: vara frisk, ha stark och slimmad kropp, god sömn, lugnet, ork och energi, livskvalité osv.

Men om jag frågar dig: Vad gör du varje dag för att investera i din hälsa?
Vad svarar du då?

Det är inte brist på kunskaper som hindrar oss att leva ett mer hälsosamt liv utan det är våra vanor, prioriteringar, invänta mönster att tänka och förhålla oss.

Det är inte vad du gör en gång om året som räknas som god investering utan det du gör varje dag.

Gruppcoaching med tema Hälsa, inspirerade och motiverade kvinnor på Frälsningsarmen i Göteborg på kvinnodagen den 4 mars 2017.

Det är det som du gör varje dag som spelar roll

Dina vanor påverkar din hälsa

Hälsa är en färskvara

Precis som vilka fysiska färdigheter som helst är hälsa något vi kontinuerligt behöver arbeta med. Det räcker inte med en hälsoinsats om året i form av en solresa till varmare breddgrader.
Vi behöver istället göra medvetna val varje dag för att investera i vår goda hälsa. 
 

Vi fastnar på HUR

Den moderna kulturen med snabb konsumtion har även spritt sig till hälsobranschen. Vi vill få snabba resultat och söker ständigt efter de senaste metoderna som ska ge så stor utdelning som möjligt med en liten ansträngning.
Nya trender och experternas brukar tyvärr ofta förvirra oss och skapa en större osäkerhet. Träningsglädjen försvinner och hjälplösheten ökar när vi gör Hur viktigare än Varför.
 

Din hälsa är ett resultat av dina vanor

Varje dag behöver vi göra medvetna val som bidrar till en god hälsa. Det underlättar om vi skapar rutiner som gör det enklare för oss att göra dessa val. Att behålla det fokus och den energinivå som krävs för att skapa en ny vana är svårt.

Disciplin och beslutsamhet är effektiva och starka verktyg som ska användas strategiskt när vi bryter oss loss från gamla tankemönster och beteenden. Men de är begränsade och oftast känsliga mot yttre påfrestningar som stress, motstånd, svårigheter och så vidare. Rutiner och vanor är våra trogna vänner på vägen mot våra mål. Vi kan lära oss att skapa goda vanor och med deras hjälp forma vårt liv så att hälsa blir en naturlig del av våra högsta prioriteringar. 

Actionplan80%
Medvetna hälsoval80%
Goda kostvanor90%
About the author