0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Vanliga hälsoundersökningar ger kortsiktiga fakta och skapar ingen bestående förändring. Coaching ger er möjlighet att snabbt och effektivt kartlägga och förändra hälsovanor rörande kost, träning, stress och mentalstyrka.  Detta upplägg kommer förebygga ohälsa och ger er möjlighet att nå ett högre hälsomål.

Hälsomål för medarbetare

Hur arbetar ni med era hälsomål?

Därför fungerar coaching bäst
Det finns en hel rad leverantörer av hälsoundersökningar – allt från enkla nätbaserade till medicinskt inriktade. Dessa ger dock främst kortsiktiga fakta och skapar ingen bestående förändring. Jag erbjuder professionell coaching för att ni snabbt ska kunna nå era hälsomål och därefter bevara dessa goda hälsovanor.

Såhär går det till
Gruppen på 12-15 personer deltar i regelbundna gruppcoaching träffar.  Vi börjar med kartläggning av hälsovanor rörande träning, kost, stress och levnadsvanor och därefter ett införande av medvetna förändringar. Gruppcoaching handlar inte bara om motivation, utan också om transformation. Genom att aktivt delta i gruppen kan deltagarna koppla samman kunskaper, förmågor och handlingar. Individer skapar sin egna personliga ”actionplan” som blir en navigeringskarta mot målet. Genom reflektion, samtal och övningar kommer deltagarna få de strategier och redskap de behöver för att behålla fokus på målet. Dessutom kommer synergieffekter uppstå i gruppen som skapar en större ansvarskänsla för allas hälsomål och åtaganden.

Något mer att lägga till 

  • Individuell coaching för att koppla styrkor, utmaningar och motivationsnivå till de individuella hälsomålen.
  • Tränings- och kostprogram
  • Kroppssammansättnings-mätningar, rörelseanalys, stretch och rörlighetsträning på kontoret, med mera efter behov.

Detta upplägg kommer garanterat förebygga ohälsa och ge er möjlighet att nå ett högre hälsomål.

Actionplan100%
Medvetna hälsoval80%
Goda vanor90%
About the author