0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Ledarskapsutbildning

ledarskap

Varför ledarskapsutbildning?

Det största värde du som ledare ger till dina medarbetare är din förmåga att se, bekräfta och lyfta. För att kunna göra det behöver du skapa tydlighet, effektiv kommunikation och tillit. I denna ledarskapskurs tränar du  förmågor och färdigheter för att kunna utvecklas i ditt bästa ledarskap.

Vi säger ofta att medarbetarna är våra resurser. Vad menar vi egentligen med det? Det vanligaste sätt att se på resurser är någonting som tillgodoser våra förväntningar och behov. Om vi tänker att vi utbyter värde med varandra, vilket värde behöver medarbetarna få för att må bra och prestera bra?

Vi säljer inte ledarskap utan vi hjälper människor att utveckla ledarsinne.Varje individ har sina speciella personlighetsegenskaper, bär med sig sin egen historia och befinner sig i sin egen speciella livssituation. För att kunna leda andra behöver vi utveckla vårt egna personliga ledarskap. Vi behöver hitta vår egen autentiska röst som agerar utifrån mål och visioner. Varje stor stor satsning kräver visioner och mod och ledarskap är den största satsningen av alla.

Kommunikation är grunden 

Ledarskapets kärna är effektiv kommunikation, för att lyckas med det behöver vi vara raka och ärliga. Vi behöver kunna uttrycka det vi säger på ett sätt som kan tas emot. Ofta försöker vi undvika det och istället för en liten korrigering tidigt i processen, blir det en konfrontation. Vi behöver fånga upp problemet direkt genom att hålla ärliga och uppriktiga samtal med våra medarbetare när sanningsögonblicket och situationen kräver det.

En av de vanligaste orsakerna till ineffektivitet, misslyckanden och stress är just oklarheter i förväntningar på vad som ska åstadkommas. Om målen är otydliga kommer vi tolka uppgifter och skapa egna målbilder som kanske inte stämmer överens med vad som efterfrågas. 

Mänskligt beteende och potential 

Ledarskapet  handlar om att stärka sig själv och andra i sin potential och kapacitet. Vi behöver ifrågasätta våra egna  föreställningar om vad vi kan- och inte kan göra. Oftast snubblar man på egna tvivlande tankar som hämtar information från tidigare misslyckande eller avsaknad av positiv erfarenhet. Därför behöver vi träna oss på att bekräfta egna framgångsrika ansatser i vardagen. 

Vi behöver lära oss att se situationer och utmaningar  som ett smörgåsbord. Plocka de vi vill ha, det vill säga fokusera på det vi kan påverka och se hur vi kan vända svårigheter till gynnsamma möjligheter. Sedan måste vi sluta jämföra oss med varandra. De flesta begränsningar vi möter är självpåtagna och om vi tar ägandeskap för det så finner vi kraften att lösa dem.   

Att leda är att hjälpa andra att vara modiga med sina egna liv. 

Från deltagarna

Jag har börjat släppa in medarbetarna mer i mitt eget tänk och planering. Det skapar större engagemang hos medarbetarna när vi diskuterar butikens mål och framgång.
Det har varit en utmaning för mig att kunna delegera men nu känner jag helt annan trygghet i mitt ledarskap. Då jag vet att olika individer behöver olika mycket instruktioner för att lyckas med sina uppgifter.
”Mina medarbetare har vingar, men det är jag som ska lära dem att flyga.”

Louise Blyckert
BC Family House, Åtvidaberg

Kursen känns i väldigt hög klass tack vara Marinas otroliga
Kunskap och professionalitet i område. Hon besitter en
Förståelse om den mänskliga faktorn och lyckas vägleda oss i rätt riktning.

Josephine Sjögren
BC Destinode, Mjölby

Sund, kunnig och oerhört pedagogisk person. Varm och ger ALLT varje gång. Genuint intresserad av oss och vår framgång.

Deltagare 3

Kursinnehåll

Värdeskapande ledarskap

Göra rätt prioriteringar och bli mer effektiv

Stresshantering

Hitta nya vägar till högre försäljning

Bli bättre på att involvera och delegera

Hitta en bra balans mellan arbete och fritid

Utveckla ett coachande ledarskap

Identifiera individuella mål med ledarskapet

Förbättra kommunikationsförmåga

Jobba med individuella utvecklingsbehov

Förbättra självkännedom och medvetenhet kring eget beteende

Bli säkrare i förändringsprocesser, uppsägningar och svåra samtal

Skapa struktur för rätt prioriteringar och högre effektivitet.

 

Upplägg

8 workshops digitalt eller fysiskt

Workshop 1

Ledarskap. Visioner, mod, realism, etik.  Vision utifrån våra kärnvärden. Personligt ledarskap på alla områden i ditt liv. Ledarskapshjulet. Målbilden.

 Workshop 2

Jantelagen. Mänskligt beteende. FIRO modellen. Självkännedom. Din potential. Ditt ledarskap.

 Workshop 3

Attityder, värderingar, motivation. Att sätta mål.

Workshop 4

Problemlösning och beslutsfattande.

Workshop 5

Tidshantering, personlig effektivitet. Stress och Hälsa

Workshop 6

Effektiv kommunikation och relationer.

Workshop 7

Professionell ledning av teamet.

Workshop 8

Utveckla dig själv och medarbetarna

Boka första möte

idag
About the author