0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

NextGen Executive Coaching

Yngre chefer eller de som är nya i ledande positioner och vill snabba på sin utveckling.

Vision och Planering
Nu är rätt tidpunkt att sikta högre. Planera inte bara för den närmaste framtiden utan fokusera på långsiktig tillväxt och nya möjligheter. Som din coach kommer jag att hjälpa dig att definiera och realisera din vision, och tillsammans utformar vi en strategi som inte bara svarar mot dina nuvarande mål utan även förbereder dig för framtiden.

Beslutsfattande
Du står kanske inför ett val som kan ha betydande inverkan på din framtid. Detta ögonblick kräver att du noggrant överväger dina alternativ och väljer den väg som stämmer överens med dina långsiktiga ambitioner. Jag erbjuder stöd i processen att utvärdera olika scenarier och fatta beslut som är både välgrundade och framåtblickande.

Expansion
Oavsett om det gäller din personliga eller professionella utveckling, är nu en utmärkt tid att utvidga dina horisonter. Låt oss utforska möjligheterna att expandera, vare sig det innebär att ta din verksamhet internationellt, göra nya investeringar, eller satsa på personlig utveckling. Jag kommer att stödja dig att bryta ny mark och uppnå mål som förvandlar potential till framgång.

yngre chefer eller de som är nya i ledande positioner och vill snabba på sin utveckling.

NextGen Executive Coaching

30h Coachningpaket

30-timmars coachningpaket via telefon eller Teams och kan bokas 48 timmar i förväg.

Våra 30- och 50-timmars coachningpaket är flexibla och kan användas av flera kollegor inom organisationen.

Priser tillgängliga på förfrågan.

50h coachningpaket

50-timmars coachningpaket erbjuds till ett lägre pris och kan bokas 24 timmar i förväg.

Coachningpaket är flexibla och kan användas av flera kollegor inom organisationen.

Priser tillgängliga på förfrågan.

1. Ledarskapsfundament

Detta första område fokuserar på grundläggande ledarskapsfärdigheter som alla chefer behöver.
Det kan inkludera:

Självmedvetenhet: Coachning kring att förstå och utveckla sin personliga ledarstil och hur den påverkar andra.
Kommunikation: Tekniker för att förbättra verbal och icke-verbal kommunikation, inklusive aktivt lyssnande och tydligt budskapsformulerande.
Beslutsfattande: Strategier för att fatta välgrundade beslut som stöder företagets mål och kultur.

2. Avancerad Ledarskapsutveckling

2. Avancerad Ledarskapsutveckling
Det andra steget bygger på de grundläggande färdigheterna och introducerar mer avancerade koncept för mer erfarna ledare:

Strategisk planering: Utveckla förmågan att se långsiktigt, planera för framtiden och anpassa teamets mål med organisatoriska visioner.
Förändringsledning: Verktyg och metoder för att leda genom förändring, inklusive hur man hanterar motstånd och får med sig sitt team på resan.
Konflikthantering: Tekniker för att lösa arbetsplatskonflikter på ett konstruktivt sätt och förhindra att de eskalerar.

3. Ledarskapets Mastery

Det tredje och djupaste området är avsett för de som siktar på eller redan befinner sig i toppositioner inom ledning:

Inspirerande ledarskap: Metoder för att inte bara leda utan också inspirera och motivera medarbetare att uppnå mer än de trodde var möjligt.
Coaching och mentorskap: Färdigheter för att utveckla andra, inklusive hur man effektivt coachar och mentorar underordnade för att främja deras professionella tillväxt.
Organisationskultur: Strategier för att forma och påverka företagskulturen för att skapa en mer engagerande och produktiv arbetsmiljö.

Referenser

Marina possesses a unique and powerful approach to mentorship. She is incredibly observant, and her ability to ask thought-provoking and challenging questions is unmatched. What truly sets her apart is her talent for creating an environment where you’re compelled to reflect on yourself, your strengths, and your areas for growth. I often found myself in moments of discomfort, believing I hadn’t performed well enough, but Marina’s feedback, though sometimes tough, was undeniably valuable. It forced me to explore the parts of myself I’d rather avoid, leading to immense personal and professional growth. In the end, her feedback was very helpful; pointing out my unique talents and helping me see the good sides of myself I’d often overlooked.

I wholeheartedly recommend Marina as a mentor coach and expert in her field. Her dedication to personal and professional growth, along with her passion for creating a positive environment, make her a remarkable resource for anyone looking to develop their coaching skills and leadership abilities.

Feel free to connect with Marina to explore ideas and solutions. She’s not just a mentor, but a visionary leader who can make a real difference in your professional journey.

Florian Werner
Commercial Team Manager | Children’s IKEA | IKEA of Sweden AB

Boka ett möte idag

Är du redo att ta nästa steg i din karriär eller personliga utveckling? Kontakta mig för en personlig konsultation och låt oss tillsammans kartlägga vägen till dina drömmar.