0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Föreläsning i balans och prestation

Balans och prestationer hänger ihop.

Vi ställs inför arbetsuppgifter som kräver större mental kapacitet. Vi lever i en tid med snabba förändringar, accelererande tekniska krav och konstant pågående konkurrens. Detta ställer höga krav på våra mentala resurser.

Vi vet att vi är i obalans när vi reagerar på ett inadekvat sätt. Då vet vi att vi är mindre effektiva och saknar kraften i det vi gör.

Syftet med föreläsning är att utveckla personligt självledarskap i stresshantering, samt hitta strategier för att skapa lugnet i vardagen.

Stress är kroppens försvarsmekanism, kroppen aktiverar extra resurser för att klara av utmaningar. Kortisol och adrenalin utsöndras och vi lätt dras i tillstånd av kamp eller flykt. När vi ökar vår kroppskännedom och lyssnar på kroppens signaler så ökar vi vår förmåga att hitta balansen i vardagen. 

Balansen och prestation står i proportion till varandra. Vi saknar kraft i det vi gör om vi inte är i balans. 

About the author