0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Konstruktiv kommunikation

kommunikation

Kommunikation är en viktig del av vårt arbete, våra relationer och vår identitet. Vi mår bättre, har bättre relationer och kan prestera bättre när vi kommunicerar rakt, tydligt och ärligt. Utmaningen ligger i att inse att vi odlar gamla dåliga kommunikationsmönster mellan oss både i privata och professionella relationer.

Professionella samtal

Professionella samtal bär på en speciell spänning i sig. Vi påverkar varandra utifrån våra roller och befogenheter och kan därför hamna i maktkamp.

I kursen Konstruktiv kommunikation går vi igenom olika kommunikationsfällor samt verktyg för att kunna säga nej, ge återkoppling / feedback, lyssna aktivt, förklara och konfliktsamtal.

Konstruktiv kommunikation

Konstruktiva samtal består av tre delar: skapa kontakten , ha tydligt syfte och bra struktur i samtalet. Det första du behöver göra när du samtalar professionellt är att skapa en positiv relation till de du möter. När du gör det behöver du vara dig själv i mötet med andra, där det bästa i dig ska komma fram.

Vanligt professionellt fel  vi ofta gör att vi håller neutral professionell distans.

Samtalet blir lite stelt, sakinriktat och återhållsamt. Man samtalar från ett neutralt förhållningssätt, dvs en neutral attityd.

Det som händer i samtalet är att den neutrala känsla i samtalet smittar av sig till motpartner, men inte neutralt utan negativt. Det beror på att våra känslor fungerar i ett antingen- eller- perspektiv: positivt när det känns bra och negativt när det känns dåligt.

När du samtalar på ett neutralt sätt, tolkas det som negativt och människor drar sig undan. Du får inte kontakten och det bli svårt att samarbeta kring lösningen. När du samtalar på ett positivt sätt så vill den du samtalar med närma sig dig, öppna sig, berätta om sitt problem och medverka till att hitta lösningar.

 

Att lära sig säga nej och stå fast vid det. Bli ännu tydligare i min kommunikation.

Tydlighet i sin kommunikation är väldigt viktig. Aktivt lyssna på medarbetarna för att kunna kommunicera tillsammans för bästa resultat.

Jag tar med mig att det gäller att fortsätta försöka stå upp för sig själv och säga nej, utan att vela och sväva ut  Vad jag har lärt mig… Att man inte kommer någonstans genom att tiga, för att uppnå förändringar gäller det att vara rak och tydlig, även om påföljden kan bli tuff.

 

Deltagarna från kommunikationskursen

Vill du veta mer och göra eget upplägg?

kontakta mig för ett inledande samtal
About the author