0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Kommunikation och resultat på Agendan

Kommunikation

Kommunikation och Resultat på Agendan

Genom att utveckla våra kommunikations kompetenser kommer vi  lättare kunna bygga goda relation, öka samarbete och snabbare uppnå önskat resultat. 

I dagens kunskaps-  och informationssamhälle kommer utvecklingen att ställa krav att kunna fatta beslut, samarbeta, vara problemlösande och ta initiativ. Arbetet på Erelko sker i grupp, mindre team eller större projektgrupper. Därför  kommunikation är en viktig förutsättning för att detta ska fungera.

Kommunikation och resultat hänger tät ihop. När vi lyssnar och delar våra tankar, känslor och erfarenheter, skapar vi en ömsesidighet och delaktighet. Förmåga att samtala och inte bara tala skapar engagerade människor som är beredda att genomföra det vi har kommit överens om och medverka i förändring.

Nonviolent communication

Det är så vanligt att vi stänger av oss från kontakten med andra. Vi kan distansera oss både fysisk, – mentalt  och emotionellt. En person kan vara fysiskt närvarande, men samtidigt inte vara tillgänglig emotionellt. När personen rör sig i den här riktningen lyssnar hon eller han sällan på djupet, även om hon eller han är tyst. Personen vill inte lyssna eller ta in det som sägs av oro för att det skulle kunna öka på skambördan.

Medvetenhet om våra egna reaktioner och förmåga att tolka och förstå andra hjälper oss att behålla kontakten och bygga vidare på förståelse och goda relationer. Då kan vi fatta bättre beslut och agera från vår inre kärna istället för reagera från en plats av tolkningar och missuppfattningar.

 

kommunikation och resultat i fokus

About the author