0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Kommunikation med chefen

kommunikation

Kommunikation är grunden för tillitsfulla relationer. Ändå får jag ofta höra från uppgivna medarbetare:

” Jag har svårt att säga vad jag tycker eftersom jag får mothugg av chefen”

” Det känns meningslöst att säga vad jag känner för chefen bryr sig inte åndå”

Jag har svårt att säga vad jag tycker eftersom jag får mothugg av chefen

Ingen idé att säga vad jag känner, han lyssnar inte ändå.

Har du en chef som är inte är lyhörd? Hen ger mothugg så fort du har en annan uppfattning. 

Vad gör du då? Blir du ledsen och dra dig undan?

Försöker göra motstånd och blir illa till mods eftersom det känns meningslöst?

Försvarsattityd

Chefen har alltid rätt

Det känns som att när jag pratar så har chefen redan det ”rätta” svaret. 

Det är inte fråga om olika åsikter utan om rätt och fel. 

Det känns som det är alltid jag som inte ”fattar” 

Mothugg

1. Peka på det hen gör. ” du angriper”
2. vilken inverkan har det på dig. ” det blir en obehaglig stämning”
3. Vad tror du hens avsikt är. ” jag tror att du är stressad och irriterad och låter din ilska gå över mig”

Skulden

Skuld handlar om att döma och blicka bakåt.
Tänk istället så här:
– hur har vi båda bidragit till att hamna i denna situationen?
– när vi är där vi är just nu, hur kan vi förändra det?
-vad kan vi göra för att gå framåt?

Dåligt humör

Chefen blir på dåligt humör ner hen är stressad.
Lyft och spegla chefens sinnesstämning. Det är hens ansvar att hantera sina känslor.
– jag vet att du är pressad men du ville att jag skulle kolla med dig om jag var osäker.
– jag blir rädd att säga något när du blir så arg. Det blir obehagligt.
– det känns obehagligt när du blir så irriterad.

About the author