0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Coachande ledarskap och effektiv feedback

Vi är i Portugal och guidar Aterra kajak i coachande ledarskap och kommunikation på deras kurser.

Kommunikation är en ädel konst

Vi pratar om tvåvägskommunikation mellan en sändare och en mottagare. Och att vi växlar mellan dessa två i en interaktion med varandra. Vi poängterar att sändaren behöver anpassa sig till mottagarens störningar. Störningar i det yttre och inre i form av egna tankar och tolkningar, inre och yttre brus.

Hur vi säger det är lika viktigt som vad vi säger och vad har vi för avsikt med det vi säger. Det gör att vi behöver träna på att behålla nära kontakt med mottagaren genom kroppspråk och tonläge.

Coachande ledarskap

En av de viktiga verktyg i coachande ledarskap är förmåga att ge konstruktiv feedback. Ju tydligare vi är med vad vi vill ha, ju större är chansen att vi får det. Som vi vet så är det budskap vi skickar, inte alltid det budskap som mottagaren tar emot.  Det bästa sättet att försäkra sig om att budskapet uppfattas som det var menat är att fråga rakt ut. Och vi kan reda ut det som inte stämmer eller fylla i luckor i hur de har förstått det vi har sagt.

Vad behöver du veta om grupper?

En grupp är en samling individer som står i ett ömsesidigt beroende till varandra. Varje person påverkar de andra. Är gruppen stor – fler personer än 10 till 15 – delar gruppen in sig i undergrupper. Grupper mognar olika snabbt i trygghet och kommunikation.  Vårt fokus ligger på att skapa ett fungerande samarbete i grupper.

Feedback är vägen framåt

Vi ger utvecklande feedback som lyfter och förstärker det som fungerar.  Deltagarna fokuserar på det som fungerar och deras belöningssystem aktiveras.  Belöningssystem är hjärnans motor. Det driver oss framåt mot det beteende som gör att dopaminet utsöndras igen.  Motivation och lärande växer från känsla av kontroll och lyckad prestation.

About the author