0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Entreprenörsmässa i Göteborg

Entreprenörer i Göteborg

Att vara Entreprenör

Det är ett konstverk att vara en entreprenör. Konstverk eftersom det finns riktlinjer men varje individ skapar sin unika resa själv. Det är otroligt inspirerande att umgås med människor som vågar se möjligheter och förverkliga sina drömmar. Som entreprenör behöver du kombinera visioner och realism. Du lever med ”möjligheternas glasögon” på samtidigt som du står stadigt med båda fötterna på jorden.  Du behöver också kombinera etik och mod. Det innebär att du har ett stort hjärta och passion för det du gör och människor i din omgivning samtidigt som du vågar ta risker.

En visionär tänker alltid stort. Samtidigt behöver du tänka strategiskt och systemiskt. Då realism handlar om att inte ha några illusioner behöver du koppla in strategier på praktisk nivå.

Hur gör man?

Entreprenören går från en idé till verklighet och det kräver en planering. Den avslöjar kunskapsluckor, tvingar fram beslut och driver målmedvetet arbetet framåt. Du behöver vara ödmjuk och fördomsfri. Det är inte alltid  lätt att skaffa sig en överblick över resurser och  kompetenser hos dig och dina samarbetspartner. Du behöver se din egen storhet och hitta dina strategier att förverkliga den. Strategier på praktisk nivå kan vara att se slutbehoven hos potentiella kunder. Eftersom din produkt eller tjänst  handlar om att tjäna andra, har du andras bästa i sikte. Dessutom är du inte ensam i det du skapar. Du har människor som finns där för dig och stöttar dig med sina kompetenser, tjänster, insikter.

Sammanfattning

Storhet är att ha normer. Visioner ger dig bredare perspektiv. Realism är att möta marknaden. Etik är människor, dvs ha ett hjärta för människor. Mod är makt och viljans frihet. Du behöver tänka och handla som en ledare och entreprenör på alla områden i ditt liv. Utvecklas som entreprenör innebär också att utvecklas i sitt självledarskap. Självledarskap är grundläggande kompetenser för att lyckas nå sina mål.

Den som inspirerar mig som entreprenör är Björn Gibrand på Lydinge Resort 

About the author