0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Självledarskap för konsulter

Backtick

bli Självledarskap för konsulter handlar om att kunna optimera sina egna mänskliga resurser för att må- och prestera bättre.

Ett gäng duktiga utvecklare på Backtick förstår att för att vara bäst behöver man uppdatera och utveckla kontinuerligt. Nu satsar dem på Mind Hacking av egna mänskliga resurser. 

I diskussioner idag  kom det upp ett exempel om Bowlaren på elitnivå som förväntar sig en strike i varje slag. Han ser Strike som det normala och alla andra utfall som misslyckande. Om man ligger på den nivån i sina prestationer så behöver man aktivera sina mentala superkrafter. 

Självledarskap handlar om att kunna förstå och leda sig själv både i arbetslivet och privat. För att kunna leda sig själv behöver du välja vilket beteende i din vardag som du skulle vilja förändra. Det finns några tips för att kunna hålla fast vid det nya beteende. Du behöver hacka upp det i små delmål som du kan utvärdera och belöna dig för. Här kommer modellen för delmål: KRUT! 

Kompatibel – det krockar inte med några andra mål du har.

Realistiskt – kan du påverka det? Kan du ta fullt ansvar för det?

Utvärderingsbart – hur kan du göra det mätbart?

Tidsatt – kan du sätta en deadline för att sedan utvärdera resultat?

Den roligaste delen i självledarskap är självförstärkning. Du ska fira dina framgångar på något sätt. Du ska lyfta och bekräfta det positiva beteende och de resultat det skapade.

About the author