0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Aktiv styrelse gör skillnad

Inspirerande styrelsedag i Malmö med #styrelseakademin skåne . Återigen blir jag påmind om att en självständigt fungerande aktiv styrelse bidrar till lönsamheten och växtkraften.

Syftet med aktiv styrelse är att den ska stödja och komplettera ägarna och ledare av företaget, inte begränsa eller ersätta.

Fördelar med aktiv styrelse är att den ökar fokusering på företagets affärside och världsorientering. Styrelsen driver viktiga frågor som är både komplexa och avgörande på många plan, t ex investeringar, finansieringsfrågor, samarbets- och /eller förvärvsfrågor, kanske begynnande internationalisering. Med tiden kommer kraven på styrelsens kompetens öka både på   bredden och djupet.

Dessa frågor kan vi använda för att kartläggning av företagets nuläge och utveckling de närmaste åren:

  • Vilken affärsidé har företaget och vad behöver vi göra för att nå framgång?
  • vilken utveckling ser vi framför oss de närmaste åren?
  • hur vill vi att företaget skall se ut om 2-3 år?
  • vad kommer att krävas för att nå dit – vilka steg måste tas, vilka flaskhalsar passeras, vilka problemområden hanteras?
  • ser vi nya möjligheter i företagets omvärld som vi behöver inhämta kunskap om för att kunna utnyttja?
  • finns det hot vi måste parera?

Styrelsen kan också arbeta med generella frågor som att förbättra lönsamheten, öka försäljningen eller effektivisera den ekonomiska styrningen av företaget.  Ofta handlar mer specifika projekt om en exportsatsning mot en ny marknad eller utveckling av en ny produkt.

Vill du ha hjälp med kartläggning av nuläge av ditt företag och planering av strategiskt målarbete framåt så hör av dig. Vi har kompetens!

About the author