0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Balansen mellan arbete och fritid

nätverk

Vi träffas i nätverksgruppen med FCH för att laga mat och umgås. Detta är ett perfekt sätt att träffas, umgås och lämna tankar om arbete samtidigt som vi inspirerar varandra.

Vi skapar utrymme för fritid. Entreprenörer driver sina företag med passion. Det är svårt att separera arbete och fritid. Driva eget är ett arbete utan något egentligt slut.

Det finns olika typer av beteende som vi kan utveckla i vårt förhållande till arbete och fritid. Det första är att vi lämna arbete på arbete, även tankar och bekymmer stannar där. Det andra är att vi navigerar i bubblor av arbete och fritid under dagen. Då vi kan sitta och jobba på kvällen som kompensation för vald fritid under dagen. Det tredje är att vi lämnar arbete fysiskt men hela tiden tänker på arbete och låter oss nås av signaler från arbetet ( till exempel mejl). Detta är ingen bra strategi.

Det handlar om att hitta strategi för att kunna slå på och stänga av presteraren i oss.

Här kommer tips på hur du kan arbeta fram dina strategier:

  1. träna på att komma igång snabbt med hjälp av konkreta instruktioner till sig själv och genom att på förhand ha bestämt hur lång tid du ska arbeta.
  2. innan du går från arbetet, med vetskap om att du tänker jobba mer senare bör du ha en plan på: – vad som ska göras, ungefär hur lång tid det få ta, vad som behövs för att göra det, vad du ska börja med.
  3. Lyssna på kroppens signaler. Har du svårt att fokusera och behålla koncentration? Bryt, gå ifrån skrivbordet och gör några andningsövningar och rörelse.
  4. Sänk dina egna krav på dig själv. Det är inte det du gör som stressar dig utan det du inte gör. Vi går ofta runt med ständigt dåligt samvete, ett tungt ok att bära. På jobb har vi dåligt samvete för att vi inte är med barnen. Vi leker med barnen och har skuldkänslor för alla måsten på jobbet.

 

Balansen är pågående process av kartläggning av sin egen attityd till det som händer. Vi kan inte alltid påverka det som händer men vi kan alltid välja vårt förhållningssätt till det som händer.

 

 

 

 

About the author