0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Styrelsearbete

Styrelsearbete är drivande kraft.

Jag, i min roll som certifierad styrelseledamot jobbar med förändringskompetenser på alla nivåer i organisationer. Vi kan tolka förändring antingen som utmaning eller som hot. Hur vi ser och tolkar de yttre- och de interna förändringar  påverkar våra beslut. Styrelsearbete bygger på gemensam vision och tillit till vårt arbete.

Effektivt styrelsearbete är navet i organisationer som vinner i motgångar. Tyvärr har det spridit sig i svenskt arbetsliv att man söker sig gärna till likasinnade och vill helst undvika motsättningar. Men om vi bildar styrelse med människor som kan bidra med sina unika infallsvinklar och kompetenser då finns det inga begränsningar för hur långt vi kan nå. I samspelet i styrelsen, när våra erfarenheter ställs mot andra personers erfarenheter uppstår friktion, vilket är en viktig förutsättning för ackommodation, d.v.s utveckling av kunskaper. Stiltje är ingen bra grogrund för lärande. Draken stiger bara i motvind

Styrelsearbete bejakar både förändring och förvaltning i bolag. Det gör vi genom att ha fokus på vårt gemensamma vision. Vi tänker långsiktigt och hållbart. Strategisk planering ska domineras av långsiktiga planer och utgå från företagets styrkor och svagheter.

About the author