0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Styrelsearbete

Rätt fokus i uppdraget!

Som certifierad styrelseledamot vill jag jobba med frågor som hjälper organisationer att gå igenom förändringar och utmaningar med fokus på utveckling både personligt och yrkesmässigt. Vi kan tolka förändring antingen som utmaning eller som hot. När förändringar initieras uppifrån kan det väcka reaktioner hos medarbetare  i form av försvarsmekanismer, krisreaktioner och förändringsstress.

Effektivt styrelsearbete är navet i organisationer som vinner i motgångar. Tyvärr har det spridit sig i svenskt arbetsliv att man söker sig gärna till likasinnade och vill helst undvika motsättningar. Men om vi bildar styrelse med människor som ser ”friktion”, ”skavning”, ”nötning” som en möjlighet till kunskapsbildning och utveckling då finns det inga begränsningar för hur långt vi kan nå. I samspelet i styrelsen, när våra erfarenheter ställs mot andra personers erfarenheter uppstår friktion, vilket är en viktig förutsättning för ackommodation, d.v.s utveckling av kunskaper. Stiltje är ingen bra grogrund för lärande.

Draken stiger bara i motvind

About the author