0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Day

oktober 13, 2021
Inspirerande styrelsedag i Malmö med #styrelseakademin skåne . Återigen blir jag påmind om att en självständigt fungerande aktiv styrelse bidrar till lönsamheten och växtkraften. Syftet med aktiv styrelse är att den ska stödja och komplettera ägarna och ledare av företaget, inte begränsa eller ersätta. Fördelar med aktiv styrelse är att den ökar fokusering på företagets...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.