0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Fira segrar!

SM surfski i Helsingborg som organiserades av Aterra  bjöd på nervkittlande underhållning. Vi fick se häftiga fysiska och mentala prestationer. Kroppen och psyket är sammankopplade och är beroende av varandra. Vi kan uppnå mycket högre resultat om vi lär oss att se och använda detta samband.  Ett av verktyg i mental träning heter Fira segrar, det boostar självförtroende och ger positiv energi. Tyvärr så hamnar vi ofta i tids- och effektivitetsjakten och missar att stanna upp och reflektera för att dra lärdomar av både framgångar och misstag.  Genom att stanna upp och berätta om våra insikter, om saker vi har förstått och det vill vill utveckla så berikar vi både oss själva och andra.

Dela din story

Hemligheten med detta verktyg är att vi fokuserar på processen istället för målet. Vi riktar uppmärksamhet på processen mot målen och delar vår story. Om vi lyssnar aktivt och ställer frågor så skapar vi utrymme för reflektion, istället för avundsjuka och missunnsamhet. Vi hjälper andra att normalisera misstag och lära sig från bakslag genom att visa hur vi förstår och känner igen det de delar.

Gott ledarskap firar segrar

Genom att styra vår uppmärksamhet mot det vi redan har, kan och är, så frigör vi vår egen potential.  Ett framgångsrikt ledarskap handlar om att lyfta goda krafter inom oss själva och i andra människor. Det gör vi genom att ge positiv feedback som stimulerar självförtroende, och gott självförtroende är en grundsten för motivation.

About the author