0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Day

mars 30, 2021
Styrelsearbete
Rätt fokus i uppdraget! Som certifierad styrelseledamot vill jag jobba med frågor som hjälper organisationer att gå igenom förändringar och utmaningar med fokus på utveckling både personligt och yrkesmässigt. Vi kan tolka förändring antingen som utmaning eller som hot. När förändringar initieras uppifrån kan det väcka reaktioner hos medarbetare  i form av försvarsmekanismer, krisreaktioner och...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.