0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Day

mars 30, 2021
Styrelsearbete
Styrelsearbete är drivande kraft. Jag, i min roll som certifierad styrelseledamot jobbar med förändringskompetenser på alla nivåer i organisationer. Vi kan tolka förändring antingen som utmaning eller som hot. Hur vi ser och tolkar de yttre- och de interna förändringar  påverkar våra beslut. Styrelsearbete bygger på gemensam vision och tillit till vårt arbete. Effektivt styrelsearbete...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.