0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Lyckat event för kvinnor med frukost och relax

Tema för eventet Att hinna med sig själv

Vi drömmer om att koppla bort från: Känsla att inte hinna med sig själv, familjen, uppgifter!

 Bit inte ihop när du upplever obalans. Kartlägg – reflektera – agera!

Påverka det du kan! Dumpa resten! Sakta ner tempot!

Det var temat och röda tråd för eventet  för kvinnor med frukost och relax.

Reflektion

Vi behöver lära oss att sakta ner tempo till livets gång! Det betyder att vi ska leva i Nuet eftersom livet finns i nuet. Vi hämtar inspiration, motivation och drivkraft från målbilder och visioner! Vi hämtar lärdomar och erfarenheter från det förflutna.

När vi tar oss tid och tittar djupare inom oss själva så hittar vi dessa önskningar:

”Jag önskar att jag hade modet att leva det liv som är sant mot mig själv. Inte det liv som andra förväntade sig av mig.

Jag önskar att jag inte hade jobbat så mycket, att jag hade uttryckt mina känslor, att jag hade behållit kontakt med mina vänner.

Jag önskar att jag hade tillåtit mig själv att vara lyckligare.

 

Konstruktiva strategier för att hantera stress

  1. Fysiska – träning, kost, sömn, vila, återhämtning
  2. Känslomässiga – uppskattning, glädje, positiva upplevelser
  3. Mentala – fokusera på det man gör, ha realistiska krav på sig själv
  4. Sociala – relationer
  5. Meningsskapande – värderingar, mening i livet

 

Reflektionsfrågor att ta med sig

Vad är balans i livet för dig?

Vilka faktorer på skolan underlättar din balans i livet?

Vilka faktorer på skolan försvårar din balans i livet?

Vilka faktorer hemma underlättar din balans i livet?

Vilka faktorer hemma försvårar din balans i livet?

 

 

About the author