0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Day

september 12, 2020
Kommunikation
Kommunikation och Resultat på Agendan Genom att utveckla våra kommunikations kompetenser kommer vi  lättare kunna bygga goda relation, öka samarbete och snabbare uppnå önskat resultat.  I dagens kunskaps-  och informationssamhälle kommer utvecklingen att ställa krav att kunna fatta beslut, samarbeta, vara problemlösande och ta initiativ. Arbetet på Erelko sker i grupp, mindre team eller större...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.