0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Medvetna val för större välmående

Medvetna val reducerar stress och förebygger ohälsa.

Medvetna val på daglig basis skapar skillnaden på riktigt! När de yttre påfrestningar ökar och vi upplever stress, då har vi bland annat svårare att varva ner och koppla av. Därför är det nödvändigt för oss att  hitta egna verktyg för att kunna upprätthålla balansen även i pressade situationer. Om vi inte lär oss att  möta dagliga utmaningar utan bara väntar in och hoppas på bättre tider ”när allt lugnar ner sig”  då riskerar vi att utveckla negativa beteendemönster som blir svåra att förändra sedan.

Företagscoachning är ett utmärkt verktyg för att arbeta med företagshälsa proaktivt. De individuella coachande samtal stärker individens tilltro till egen förmåga på att skapa positiv förändring i sitt välmående. Att ge sig själv goda förutsättningar för att hantera stress är varje individs rättighet och skyldighet. Goda förutsättningar i form av kost, träning, sömn och mentalträning.

Välmående är en kedja av aktiva val dagligen

Frågor som: Vad är det viktigaste idag? Vad är hållbart på lång sikt? Hur tar jag hand om mina energiresurser? Dessa frågor bygger grunden för ett sunt förhållningssätt till sig själv och omgivning. Därför fokuserar företagscoaching på att utveckla god självkännedom och förmåga att kommunicera på ett öppet och ärligt sätt.

Vi behöver öka medarbetarnas medvetenhet om sitt eget ansvar för sitt välmående. Problemet är att det är lättare att säga att vi är stressade och ”det är mycket nu”. Medan en liten stund av egen reflektion kräver en större insats av vilja och engagemang.

Det är föredömligt med företag som Erelko som satsar på sina medarbetarnas välmående.

 

medvetna val
Vi pratar om medvetna val!

 

About the author