0709-212920 coach@marinanewexpansion.se
Executive Coachning

Coaching mot stress

Stressen kommer alltid att finnas ändå. Det hjälper inte att säga: stressa mindre, koppla av. Det bästa sättet att försvara sig mot stress är att lära sig att hantera den.

Så här funkar vi

Hjärnans primära funktion är överlevnad. Därför ser den till att du uppmärksammar alla eventuella faror, pinsamheter, brister, oklarheter och risker. Hjärnan är fantastisk på att lösa problem om dem är hanterbara. Dessvärre är den inte så bra på att lösa inre problem. Eftersom vi tolkar situationer på olika sätt så skiljer sig stressnivå mellan olika personer till och med i samma situationer. Orsaken är att stress inte automatisk framkallas av yttre faktorer. Det avgörande är hur man tolkar situationen.

Forskning har visat att om man är otrygg och osäker reagerar man mycket oftare med stress – det behövs mycket mindre för att man skall känna sig hotad eller känna att man inte behärskar situationen. Graden av inre trygghet, så kallad “emotionell grundtrygghet (EGT)” har visat sig vara den viktigaste faktorn som avgör stresstolerans. EGT är som en känslomässig “bakgrundsfärg” som präglar hur man tolkar sin situation. Ju mer denna bakgrundsfärg präglas av osäkerhet och otrygghet, desto mer är man benägen att tolka sin situation som hotande eller övermäktig och därmed stressande.

Coaching är reflektion med kartläggning och målsättning

Stress kommer från inre dissonans mellan vad vi vill och vad vi åstadkommer. Dessutom upplever vi balans bara när vi är översens med oss själva och det yttre. För att komma dit vi vill behöver vi  förstå var vi är.  Coach hjälper individen att förstå var den är just nu, granska nuvarande situation och bestämma sig vad som är sant i överenskommelse med egna värderingar, åtagande och mål. Det funkar inte att skriva listor, samla, sortera, organisera, revidera med mera. Vi glömmer ofta bort variabler som tid, energi, kontext och resistens.

Det du gör motstånd mot det håller dig fast.

Du kan inte förbättra något om du inte förstår vad som håller dig fast.

 

Coaching personligt ledarskap

Självförtroende och självtillit gör att vi vågar utmana oss och att ta risker att göra misstag. Vi blir mer motiverade till att göra saker som ger oss mening. På så sätt blir feedback en viktig motivationsfaktorn.

Kompetensen växer och vår förmåga att ge av oss själva blir bättre och bättre. Vi vågar ta större plats och påverka mer. Vi blir medvetna om vår egen kompetens och blir styrkta i vår självtillit.  Känslan att vara kompetent är guldvärt. Den ökar välbefinnande och ger energi till vidareutveckling av större kompetenser.

Programmet i positiv feedback som lösningsfokuserad metodik innehåller 10 avsnitt. Här är exempel på tema som tas upp under programmets gång:

Feedback på olika nivåer

9-spelregler för bra feedback

Ge och få feedback – checklistor

Självkännedom – nyckel till lärande och framgång.

Försvarsmekanismer

Situationsanpassad feedback

Att vara chef och ledare

Feedback som motivationsfaktorn

Kritik

Positiv feedback som lösningsfokuserad metodik

 

 

 

 

 

Kontakta mig

Vill du veta mer?
About the author