0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Tillsammans med Erelko mot framtiden

Tillsammans med Erelko inleder vi ett samarbete för att kunna möta framtiden.

Förändringstakten och komplexitet i problem som vi möter ökar exponentiellt.  För att kunna möta framtida utmaningar behöver vi utveckla ett förnyat sätt att vara och agera. Öppenhet är grunden för att kunna genomföra laganda-, ledarskap- och motivationsprocesser. 

Givetvis hör lärande organisationskultur och öppenhet ihop.  Personlig utveckling och att vara utvecklingsbenägen som människa betyder att man behöver tycka att självreflektion, självinsikt och självkännedom är viktiga grundstenar för att kunna utvecklas både individuellt och i grupp. 

En grundkurs i personlig utveckling är att kunna sätta ord på sina egna känslor och att träna på att göra det gentemot andra. 

Det finns massor av fördelar med öppenhet:

  • kreativitet ökar och fler idéer kommer fram. 
  • det leder till färre konflikter. 
  • det går fortare att upptäcka och åtgärda fel. 
  • det blir lättare att framföra konstruktiv kritik. 
  • mindre dubbelarbete, högre effektivitet och energi. 
  • bättre gemenskap och lusten att hjälpa varandra ökar. 
  • relationer med kunder blir mer genuina och öppna. 

 

About the author