0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Erbjudande Studenter

Studenter

Exklusivt Erbjudande till Studenter på Campus Helsingborg.

Coaching / mental träning och meditationer!

Du stärker din positiva Självbild, utvecklar personligt ledarskap och lär dig hantera energi och fokus.

Du är bara några samtal ifrån ditt Bästa Jag

Coaching / Mental träning

Exklusivt erbjudande till Studenter på Campus Helsingborg 

Vi behöver vara närvarande i nuet för att kunna prestera högt. Men det är inte alltid så lätt eftersom tankarna är snabba och kan störa vår goda vilja att prestera både fysiskt och mentalt. Samtidigt så kan vi med hjälp av olika tekniker och verktyg lära oss att betrakta tankar samt känna känslor och släppa dem för att kunna prestera med precision.

Som din coach kommer jag utmana dig att titta djupare in i dig själv och börja guida dig själv mot ett liv där du har fullmakt över dina tankar, känslor och handlingar. Det ger ett liv där du kan gå till sängs på kvällen och släppa all oro samt vakna upp på morgonen med positiv förväntan för dagen. 

Ingen mer stress över alla måsten som samlas upp på hög på ditt skrivbord. Genom att plugga effektivt med gott självförtroende frigör du tid till aktiviteter som ger dig mer energi och glädje. Istället för negativ spiral av prokrastination och misslyckanden bygger rutiner och strategier för att leda dig själv mot dina mål. 

Coaching / mental träning genomförs individuellt, i par eller i grupp på Campus Hbg  Kontakta oss för kostnadsförslag. 

Erbjudande

20% rabatt på 10-gångers kort 

Ring för en kostnadsfri konsultation.

Kontakt
Du är bara några andetag från Ditt Lugn

Meditation för en stressfri tillvaro

Hjärnan är som datorn, den kan användas till att lösa problem och vara konstruktiv och kreativ. Men när vi använder hjärna till att lösa inre problem med det yttre så blir det destruktivt.

Vi behöver SE vad hjärna gör, distansera från det som hjärnan sätter igång med. Istället för att kämpa emot och skapa obalans i oss själv och i omgivningen behöver vi sakta ner och stilla oss. Det är vetenskapligt bevisat att bara 15 min meditation om dagen sänker stressnivå och förebygger utbrändhet.

Meditation handlar om att kunna se det som pågår inom dig, slappna av, luta sig bakåt och släppa taget. Det behöver inte vara svårt och krångligt eftersom vi mediterar på ett enkelt sätt med hjälp av visualiseringar, affirmationer och triggers. Det blir lättare för dig komma in i det alternativa medvetandetillstånd och vara mer förankrad i dig själv. Som resultat av regelbundna meditationer kommer du fatta bättre beslut, vara mer kreativ, avspänd och lugn. 

Meditations klasser genomförs individuellt, i par eller i grupp. Kontakta oss för kostnadsförslag. 

Erbjudande

20% rabatt på 10-gångers kort 

 

Kontakt 

Referenser

Jag har blivit bättre på att förankra mig i nuet, dvs ta tillbaka tankar som vandrar fram och tillbaka i tiden. Dessutom har jag blivit vänligare och kärleksfulla mot mig själv, att jag duger som jag är.

Deltagare 1

Jag har lärt mig att stanna upp och genom att använda andningstekniker kunna varva ner.

Deltagare 2

Den har fått mig att förstå att meditation inte bara innebär att ”sluta tänka” utan snarare är ett verktyg för att få en starkare självkänsla och medvetenhet/sinnesnärvaro.

Deltagare 3
About the author