0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Day

mars 15, 2020
Tillsammans med Erelko inleder vi ett samarbete för att kunna möta framtiden. Förändringstakten och komplexitet i problem som vi möter ökar exponentiellt.  För att kunna möta framtida utmaningar behöver vi utveckla ett förnyat sätt att vara och agera. Öppenhet är grunden för att kunna genomföra laganda-, ledarskap- och motivationsprocesser.  Givetvis hör lärande organisationskultur och öppenhet...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.