0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Day

december 19, 2019
Studenter
Exklusivt Erbjudande till Studenter på Campus Helsingborg. Coaching / mental träning och meditationer! Du stärker din positiva Självbild, utvecklar personligt ledarskap och lär dig hantera energi och fokus.
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.