0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

FC Helsingborg nya samarbetspartner

FC Helsingborg vår nya samarbetspartner firar 40-års jubileum och vi är oerhört glada att de valde att samarbeta med oss. Inom idrotten är mental träning en viktig pusselbit för att nå maximal prestation. Förutom teknik, taktik, fysik‚ kondition, mat och dryck spelar den inre dialogen och självbilden en viktig roll för prestationen.

Träna mentala bilder av sitt bästa tillstånd.

För att vi ska kunna behålla det mentala fokuset under matcher och tävlingar behöver vi öva på tillstånden av den optimala prestationen på samma sätt som vi övar på de fysiska förmågorna. Eftersom vårt nervsystemet skapar inre balans behöver vi medvetet öva på vårt fokus, attityder, tankar och känslor som gynnar våra prestationer. Denna inre balans gör kroppen mer fokuserad och avslappnad som gör att vi kan prestera bättre både fysiskt och mentalt.

FC Helsingborg samarbetspartner börjar en resa inom mental träning som tar laget från att veta till att kunna. För att bara veta om olika mentala metoder och verktyg är ganska värdelöst när vi befinner oss under press. Att veta för mycket och kunna för lite bidrar bara till att man känner sig förvirrad och obeslutsam under stress.

 

Ta kontroll över det vi kan påverka.

I varje situation finns det faktorer som vi kan påverka och faktorer som vi inte kan påverka. När vi riktar vår uppmärksamhet till faktorer som ligger utanför vår maktsfär förvandlas vi till hjälplösa offer.

För att någonting vi gör ska fungera under stress behöver det vara tillräckligt enkelt för att det ska kunna övas varje dag. Och vi behöver öva det varje dag om det ska fungera under stress.

About the author