0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Qday med Qgroup i Malmö

Qday med Qgroup på Malmö Live.

Föredraget Ta tillbaka ditt lugn är så klart på agenda för dagen.

Vi pratar om avspänd effektivitet och fokus. Många IT-konsulter tillbringar långa dagar framför datorskärmar med hög spänning i kroppen. Eftersom grundspänning ligger som matta, som finns där dag och natt så märker vi det inte förrän det ger negativa effekter: trötthet (spänning tar mycket energi) eller att vi gör saker sämre. Dessutom kan en hög grundspänning ge värk i muskler och leder. Det vanligaste huvudvärken kallar vi för spänningshuvudvärk. Om vi inte agerar på kroppens fysiska signaler i tid kommer vi hamna i obalans. 

Vår förmåga att prestera är direkt proportionell till vår förmåga att vara avspänd. Det är ett tillstånd där vi är avspända, tankarna är klara och konstruktiva och vi behåller fokus i komplexa uppgifter.  För att vi ska kunna uppnå avspänd effektivitet behöver vi öka vår kroppsmedvetenhet och lära oss strategier för att behålla rätt fokus.

För att minska stressen, må bra och få mer energi behöver vi lära oss att hantera vårt fokus.

När vår uppmärksamhet fastnar i ett problem blir problemet det enda vi ser och det enda som är. Detta leder till att vi kommer styras av tankar eller känslor som är präglade av vår uppfattning. Inte sällan bortser vi från helhetsbild och med största sannolikhet agerar på ett sätt som vi i efterhand ångrar. 

Vår moderna livsstil uppmuntrar den smala typen av uppmärksamhet, då vi tränar oss dagligen att fastna i saker med smalt och begränsat fokus, som t ex TV, dataspel och mobiler. Vi tränar oss konstant i begränsat fokus. Detta beteende tömmes oss på energi under dagen. Det spelar mindre roll hur mycket vi tränar eller tänker på kost om vi inte lär oss att hantera vårt fokus kommer vi tömmas på energi och känna oss orkeslösa.

About the author