0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Partnersgolf på Vasatorp GK

Fokus höjer prestationer

Samarbetspartner på Vasatorp GK

Som samarbetspartner på Vasatorp Gk erbjuder vi mentala träningsprogram för medlemmar.

Fokus är som en kovex lins som samlar upp solstrålar i  en enda punkt.

Många har talanger men få lyckas. Vad beror det på? De som lyckas har en förmåga att fokusera sinnet på det som de engagerar sig i. 

Talanger är som solstrålar. För att få eld på en bit papper måste man leda solstrålar genom en konvex lins och fokusera på en enda punk. Det innebär inte att man arbetar hårt flera timmar utan att man kan fokusera sig till 100% på det man gör. 

Förmåga att fokusera kan man öva med hjälp av mental träning och meditationer.

Vår förmåga att fokusera och prestera är direkt proportionell till nivå av grundspänning i kroppen. Det är ett tillstånd där man är avspänd, tankarna är klara och konstruktiva, meningsfulla saker händer. Det är ett tillstånd som är möjligt att uppnå för alla med hjälp av större medvetenhet och fokus och som krävs för att klara av dagens komplexa utmaningar.

Fokus och våra prestationer

Fokus är en förutsättning för att prestera högt och behålla balans både i inre och yttre tillstånd.

I golfen kommer kraften i ett slag från hastigheten, inte musklerna. Det krävs varken tyngd eller råstyrka utan förmåga att åstadkomma ett fokuserat snabbt slag. Men eftersom en spänd muskel är långsam handlar det om att lära sig att vara alertavspänd och transformera energi till ett koncentrerat slag.

Om vi anstränger oss alltför mycket förstör vi kraften och kommer i obalans. Ansträngning blir en kamp och kampen omintetgör sig själv. Och vi vet att vi är obalans när vi reagerar på ett inadekvat sätt. Då vet vi att vi är mindre effektiva och saknar kraften i det vi gör. Flowmo  har forskat djupare i hur vi kan träna för att komma i flow -tillstånd.

 Framgång är inte ett tillfällighet utan kräver viljestyrka, entusiasm och aldrig ge upp mentalitet. Men om sinnet är inte fokuserat kommer vi bara arbeta hårt utan resultat. 

 

About the author