0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Hälsouppdrag på Skanska

Inspirationsföreläsning Hälsa och ditt mentala fokus 

Syfte med föredraget är att öka deltagarnas motivation för att leva en mer hälsosam livsstil. 

Gruppövningar och diskussioner varvades med föreläsning som handlade om hur man skaffar verktyg och strategier för att utveckla goda hälsovanor. 

 

About the author