0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Föreläsning Kost och matvanor

Hälsosam kost

Föreläsning Kost och matvanor på Future IT Partner 

Friska och energiska medarbetare presterar bättre!
Hälsosam kost och bättre matvanor hos medarbetare resulterar i minskad sjukfrånvaron samt ökad produktiviteten och effektiviteten.

Bättre matvanor

Vad och hur vi äter påverkar hur vi presterar under dagen. Med rätt kost hålls blodsocker och energi på en jämn nivå vilket är en förutsättning för att behålla kreativitet och fokus i uppdraget. Genom sunda kost-och träningsvanor stärker vi immunförsvaret och det psykiska välmående och därmed ökar effektivitet i arbetet. Det är inte brist på kunskaper som hindrar oss att leva mer hälsosamt utan det är vår oförmåga att applicera dessa kunskaper i vår vardag. För det vi gör varje dag formar våra vanor och våra vanor formar våra liv.

80% av dem som sätter upp hälsomål uppnår dem aldrig. Varför? För dem har inte bestämt sig. Vi önskar en förändring, vi vill, vi längtar men för att uppnå mål behöver vi bestämma oss.

 

Föreläsning kost och matvanor på Future IT partner
About the author