0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Framgång i livet består av tillfälligheter, en strategisk och målmedveten plan och din attityd.

Attityd är ditt förhållningssätt till det som händer inom dig och utanför dig. Skillnaden mellan den som njuter av livet och den som kämpar med det beror på en kombination av yttre faktorer och det sätt på vilket en människa har lärt sig att tolka dem. Det vill säga om hon ser utmaningar som hot eller som möjligheter till handling.

Attityd är ditt förhållningssätt 

Du gör dina val och du bestämmer riktningen, men det finns hundratals andra faktorer som påverkar det slutgiltiga resultatet. Du äger dina insatser, men samspelar med andra i slutresultatet. Något som du kan påverka och som kan ge dig en känsla av kvalité och glädje är din attityd. Attityd är ditt förhållningssätt till det som händer inom dig och utanför dig. Skillnaden mellan den som njuter av livet och den som kämpar med det beror på en kombination av yttre faktorer och det sätt på vilket en människa har lärt sig att tolka dem. Det vill säga om hon ser utmaningar som hot eller som möjligheter till handling.

Så här kan du arbeta på din attityd och utveckla den till din starkaste egenskap

1. Döm inte! Döm inte misslyckande, utan var villig att lära dig i alla situationer. Hämta kraften från misslyckande till att utvecklas istället för att ta på dig offerkoftan.
2. Var passionerad! Passion är det primära och begåvningen det sekundära. Passion kommer inspirera dig att fortsätta framåt när du möter motstånd – och det är just uthållighet som ger framgång. Det är oftast de passionerade personerna som blir bäst, inte de begåvade som ger upp när de möter motstånd.
3. Agera! Det perfekta tillfället infinner sig när du agerar. Så länge du står stilla står det perfekta tillfället också stilla. Som en magnet drar du till dig gynnsamma omständigheter när du rör dig framåt.
4. All IN! Ge ditt bästa. Om du begränsar dig själv i ett område kommer det att visa sig på andra områden också. En medioker inställning sprider sig till alla områden i ditt liv.
5. Förvänta dig resultat! Du vet att du misslyckas ibland, men ha en positiv förväntan på att lyckas. Tro på dig själv. För om du inte tror att du kan bättre, varför anstränga dig då?
6. Var flexibel! Omfamna oförutsägbara händelser. Döm inte, utan omfamna förändring och fortsätt framåt.
7. Klaga inte! När det inte blir som du vill, lär dig att se möjligheter istället för att klaga. Klagande ger näring åt ett statiskt mindset och du stagnerar. Bejaka ett dynamiskt mindset. Vad kan du göra bättre nästa gång?

About the author